Hrad Beckov pozýva na benefičné pletenie korbáčov

Za pomoci ochotných dobrovoľníkov sa na Hrade Beckov pokúsia upliesť čo najväčší počet veľkonočných korbáčov, ktoré budú následne pripravené na predaj.

Podujatie je rozdelené na dve časti. Benefičné pletenie korbáčov prebehne 2. apríla od 14:00 do 18:30 hod. v telocvični ZŠ a MŠ J.M. Hurbana v Beckove. Druhá časť, zameraná prevažne na predaj upletených korbáčov s workshopom majstra košíkara, sa bude konať 14. apríla na hrade Beckov.

„Výťažok z predaja korbáčov bude použitý na účel pomoci pre Natáliu Kollárovú, ktorá trpí spinálnou svalovou atrofiou (SMA) a to na úhradu nákladov na operáciu chrbtice, ktorú má dňa 23.8.2022 podstúpiť na špecializovanej klinike spinálnej chirurgie v Neustade in Holstein v Nemecku,“ informoval Peter Pastier, riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov. Ďalšie informácie o Natálke nájdete na stránke ludialudom.sk/vyzvy/12453.

Čo treba priniesť? „Predovšetkým dobrú náladu a ochotu pomôcť. Budeme však radi, ak si
prinesiete záhradné nožnice a kto má možnosť aj prúty na pletenie. Množstvo prútov ako aj iných pomôcok však bude na toto podujatie zabezpečených. Pokiaľ ste ešte nikdy veľkonočný korbáč neplietli, nevadí, radi vám ukážeme základné techniky pletenia,“ odpovedá P. Pastier.

Podujatie s Obcou Beckov, ZŠ a MŠ J. M. Hurbana Beckov a Hradom Beckov, n.o. zorganizovalo občianske združenie NO LIMITS for NATY, o.z.

Zdroj: Hrad Beckov