Hotel Thermia Palace a kúpele Irma – nová kniha z edičnej činnosti Balneologického múzea I. Wintera

Ďalšia publikácia z edičnej činnosti Balneologického múzea je zameraná na históriu i súčasnosť komplexu secesných stavieb – Hotela Thermia Palace a kúpeľov Irma. Prostredníctvom poznatkov z histórie stavby týchto významných architektonických skvostov, informácií o architektonických, technických, remeselno-umeleckých kvalitách stavieb a o vybraných umeleckých dielach, ktoré sa tu nachádzajú prevedie knižka čitateľov obdobím dlhším ako jedno storočie.

Od prvých rokov 20. storočia a zároveň posledných mierových rokov pred tzv. Veľkou vojnou (1. svetová vojna) až do začiatku 21. storočia. Obe stavby sú v súčasnosti národnými kultúrnymi pamiatkami a zohrali významnú úlohu v histórii piešťanských kúpeľov a Piešťan. Odohralo sa v nich množstvo zaujímavých stretnutí a udalostí. Vďaka nim sa Piešťany dostali do povedomia významných osobností kultúrneho, spoločenského, politického, podnikateľského i športového života. V rámci knižky, po krátkom úvode nasleduje kapitola s názvom „História stavby hotelového a liečebného komplexu“. V nej sú spracované výsledky archívnych výskumov i poznatky priamo „z terénu“. Históriu komplexu v posledných rokoch existencie monarchie nájdu čitatelia v kapitole „V závere existencie monarchie (roky 1912 – 1918)“.

V časti nazvanej „Thermia Palace a Irma v medzivojnovom období (roky 1918 – 1939)“ je zreteľné akú mimoriadnu úlohu zohrala Thermia Palace a Irma v súvislosti s nárastom návštevnosti, s modernizáciou a rozvojom Piešťan – nielen kúpeľov ale i obce Piešťany v období I. Československej republiky. Toto obdobie označované aj ako „zlaté obdobie piešťanských kúpeľov“ neúprosne ukončil rozpad a zánik Československa a postupne sa zrýchľujúce a stupňujúce napätie a agresie nacistického Nemecka a fašistického Talianska. Tieto udalosti viedli až k rozpútaniu ďalšej svetovej vojny dňa 1. septembra 1939. Počas druhej svetovej vojny boli piešťanské kúpele zoštátnené, situácia v nich a ich fungovanie prebiehalo v kontexte fungovania totalitného režimu obdobia vojnovej Slovenskej republiky. Tento vývoj je zachytený v kapitole „V rokoch vojny a neslobody (roky 1939 – 1945)“. Pre Slovensko to bolo obdobie nástupu režimov a začlenenie do sfér vplyvu veľmocí, ktoré boli viac alebo menej diktátorské.

Nielen v období vojny ale aj v povojnovom období. Toto obdobie, okrem krátkeho obdobia roku od konca vojny v roku 1945 do začiatku roku 1948, trvalo takmer šesťdesiat rokov. Udalosti týchto čias sú zachytené v dvoch kapitolách „V rokoch vojny a neslobody (roky 1939 – 1945)“ a „Hotel a kúpele v povojnovom období – krátke intermezzo (roky 1945 – 1948) vystriedané obdobím socializmu (1948 – 1989)“. Posledné tri kapitoly (Od „nežnej“ revolúcie do nového storočia“; „Zmeny na prahu nového tisícročia – rekonštrukcia, modernizácia a dostavba“ a „Thermia Palace a Irma v novom šate“) približujú čitateľom vývoj a zmeny, ktoré poznamenali Thermiu a Irmu od „nežnej revolúcie“ až do súčasnosti. Bolo to obdobie rekonštrukcií, dostavieb i veľkých majetkových zmien. Toto všetko sa odzrkadlilo aj vo vedení kúpeľného podniku v Piešťanoch. Dve kapitoly publikácie sú venované – jedna zaujímavým umeleckým pamiatkam a druhá reklame a propagácii. Pri umeleckých artefaktoch, „Umelecké diela v kontexte histórie Thermia Palace a Irmy“, sme sa sústredili na najvýznamnejšie, ktoré sa v komplexe nachádzajú či sú jeho trvalou súčasťou. Pri propagácii a reklame sme v krátkej kapitole predstavili spôsoby propagácie v minulosti.

Textovú časť knihy dopĺňa veľké množstvo fotografií (99 čierno-bielych a 106 farebných). Sú to zábery z priebehu výstavby, reprodukcie projektov, portréty významných osobností, ktoré boli hosťami Thermie a Irmy, fotografie dokumentujúce významné udalosti a stretnutia, ktorých bola Thermia častým miestom.

Publikácia vyšla v spolupráci Balneologického múzea Imricha Wintera, Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s. a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Text: Vladimír Krupa