Hľadajú dlhotrvajúce manželstvá. Nominovať svojich blízkych môžete aj vy

Centrum pomoci pre rodinu pokračuje v začatej tradícií oceňovania najdlhšie trvajúcich manželstiev. Preto aj v roku 2023 hľadá manželstvá z Trnavy i z Piešťan.

„Tento rok sa uskutoční oceňovanie po štvrtýkrát v Trnave a tretíkrát v Piešťanoch za spolupráce oboch samospráv,“ hovorí organizátor oceňovania Michal Lipovský z Centra pomoci pre rodinu.

„Týmto oslovujeme a prosíme všetky deti, rodinu, priateľov, známych či susedov, aby nominovali dlhotrvajúce manželské zväzky. Posledné roky nám ukázali, že je dôležité si pripomenúť takéto manželské zväzky aj preto, že sú pre všetkých ľudí veľkou inšpiráciou. V minulom roku sme dostali z oboch miest vyše 50 nominácii a ocenilo sa šesť manželských párov a dva manželské páry In memoriam. Najvyšší vek dosiahol žijúci manželský pár z Trnavy, ktorý bol ocenený za 69 rokov v manželstve. Počas slávnostného oceňovania manželia odovzdávajú vzácne odkazy pre všetkých mladých, ktorí sa chystajú do manželstva i pre všetkých, ktorí si svoje áno už povedali. Nadväzujeme tak na tému Národného týždňa manželstva, ktorý bude v roku 2023 v týždni od 13. 2. – 19. 2.,“ dodáva M. Lipovský.

Nominované môžu byť aj tie páry, ktoré boli nominované v predošlých ročníkoch, ale ocenenie ešte nedostali. Cenu In memoriam udelí Centrum pomoci pre rodinu tým párom, v ktorých jeden z dvojice naveky odišiel, alebo zomreli obaja z manželov. Samotné oceňovanie v spolupráci s mestom Trnava a mestom Piešťany sa uskutoční v priebehu februára 2023.

Najdlhšie trvajúce manželstvá z Trnavy a Piešťan prihlasujte do 3. februára 2023 cez online dotazník. Dotazník pre Piešťany nájdete na web stránke Centra pomoci pre rodinu aj na tejto adrese.

Zdroj: Tlačová správa – Centrum pomoci pre rodinu