Havrany rušia ľudí, úrady problém (ne)riešia už tri roky

Hlasné „krá-krá“ sa podľa niektorých obyvateľov Ulice Andreja Hlinku ozýva blízko ich okien už od štvrtej ráno. Kompetentných žiadajú o urýchlené riešenie, ale to zrejme neexistuje.

Problémom sa na svojom včerajšom mimoriadnom zasadnutí zaoberala komisia pre životné prostredie. Na jej rokovanie prišli aj dvaja rozhorčení občania, ktorí naznačili, že situáciu by mohlo vyriešiť odstránenie vysokých stromov, kde vtáky hniezdia.

Podľa skúseností z iných miest to však nefunguje. Havrany sú totiž prirodzene fixované na jednu lokalitu a usadili by sa hneď vedľa. Tiež môže prísť k rozdeleniu kolónie a problém sa ešte prehĺbi.

Proti rúbaniu vystúpili ďalší dvaja obyvatelia tohto sídliska, ktorí zvukové prejavy havranov nepovažujú za také rušivé. Stromy podľa nich vytvárajú príjemné prostredie a v lete zmierňujú teplotu vzduchu v bytoch.

havran

Mesto sa na podnet občanov zaoberá týmto problémom už asi tri roky, zatiaľ bezvýsledne. Kolónia sa za ten čas podľa obyvateľov rozrástla na desiatky kusov a tento trend pokračuje. Niektorí sa dokonca obývajú o svoje zdravie a zvažujú podanie žaloby na samosprávu.

Situáciu komplikuje fakt, že havran poľný je zákonom chránený živočíšny druh. Aj preto je na jeho rušenie potrebná výnimka ministerstva životného prostredia a tú zatiaľ mesto nezískalo.

Doteraz boli podané žiadosti o posúdenie situácie, ale štátne úrady si medzi sebou problém posúvajú. Podľa dostupných informácií sa kompetentní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR neboli na mieste ani pozrieť, v odpovedi samospráve však uviedli, že vtáčí krik nepovažujú za problém. Nahnevaní ľudia žiadajú hlukové merania a posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava.

Z rokovania komisie vyplynulo, že kompetentní sa do konca júla na mieste stretnú aj s odborníkmi z oblasti ornitológie a dendrológie. Výsledkom majú byť odporúčania na riešenie problému.

Môžu nimi byť rušičky alebo nasadenie dravcov. Obyvatelia tejto lokality by tiež nemali zabúdať zatvárať kontajnery a prestať kŕmiť mačky. Havran je všežravec a k ľudským príbytkom sa sťahuje aj pre ľahkú dostupnosť potravy.


Havran poľný patrí medzi spevavce z čeľade krkavcovitých. Vyskytuje sa v celej Európe. Zimuje blízko ľudských obydlí. Podľa odhadov hniezdi na Slovensku vyše milión jedincov. Havran patrí medzi všežravce, živí sa hmyzom, dážďovkami, larvami ale aj odpadkami a v menšej miere aj ovocím a vtáčími vajcami. Dožíva sa približne 15 rokov, ale najdlhšie žijúci jedinec mal až 22 rokov. Podľa vedcov je havran inteligentnejší ako pes alebo mačka.

Zdroj: wikipedia.org


havran 1 havran 2 havran 3 havran 4 mačka prednádražie

Text a foto: Martin Palkovič