Havrany by chceli z mesta presťahovať k Váhu

Mesto získalo výnimku od ministerstva životného prostredia, ktorá umožní odstrániť hniezda vtákov rušiacich obyvateľov Ulice Andreja Hlinku. Ďalší postup prerokujem komisia metského zastupiteľstva pre životné prostredie.

Jej členovia sa problémom zaoberali už v polovici júna, keď vyvrcholili sťažnosti niektorých obyvateľov sídliska pri autobusovej stanici. Krákanie sa podľa nich ozýva blízko okien tamojších bytoviek už od štvrtej ráno.

Na rokovaní komisie vtedy zazneli aj argumenty, že jednoduché odstránenie hniezd havrany k odchodu z danej lokality neprinúti. Tento druh je totiž silne naviazaný na svoje letné hniezdisko.
Takýto postup však samospráva pravdepodobne vyskúša. Vyplýva to z materiálu, ktorý prerokuje komisia pre životné prostredie 8. septembra.

Okrem iného sa v ňom píše, že radnica získala od ministerstva životného prostredia výnimku zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Na základe tejto normy sú havrany chránené.

Mesto má povolenie „odstraňovať hniezda a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta chráneného druhu vtákov medzi bytovými domami č.55 a č.56 na Ulici A. Hlinku.“

Aj preto by malo nasledovať ošetrenie stromov zahŕňajúce odstránenie suchých konárov a úpravu korún vrátane zničenia hniezd. Následne pracovníci Služieb mesta Piešťany vyčistia trávniky od popadaných konárov, z ktorých by havrany mohli svoje hniezda postaviť. Takýto materiál však bude umiestnený na Vážsky ostrov, kam by sa kolónia havranov mohla presťahovať.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič