Grant Nadácie ZSE môžu získať aj Cibuľové slávnosti v Maduniciach

Nadácia ZSE rozdelí v rámci druhého ročníka grantového programu Rozprúdime regióny 120 000 eur. Priamu podporu v sume 100 000 eur získa 157 projektov. Okrem týchto projektov vybrala hodnotiaca komisia 35 projektov, medzi ktoré bude na základe hlasovania verejnosti rozdelených ďalších 20 000 eur. Hlasovanie bude prebiehať do 24. júla 2017 na Facebook profile Nadácie ZSE. Jedným z projektov, ktoré môžu hlasujúci podporiť, sú aj Cibuľové slávnosti v obci Madunice.

Cibuľové slávnosti sú tradičným kultúrnym podujatím, ktoré je vyhľadávané návštevníkmi zo širokého okolia. Súčasťou programu je tiež Cibuľový parkúr. V roku 2007 obec vytvorila počas Cibuľových slávností cibuľový veniec, ktorý je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov a od toho času je súčasťou Cibuľových slávností vytváranie ďalších slovenských cibuľových rekordov.

Podujatie môžete podporiť na tejto adrese: https://www.facebook.com/nadaciazse/.

Druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny bol vyhlásený 22. mája 2017 a zapojilo sa doň 736 organizácií. V programe bolo možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, ktoré podporia komunitný život v regiónoch. O podporu sa mohli uchádzať obce, mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, školy, školské zariadenia a športové kluby pôsobiace v regióne západného Slovenska.

„Naším cieľom bolo ponúknuť tretiemu sektoru, municipalitám, aktívnym ľuďom v regiónoch prostriedky na to, aby mohli realizovať svoje aktivity a vytvá rať komunitné projekty, ktoré pomôžu rozprúdiť život v regiónoch. Aj v tomto roku chceme podporiť čo najviac projektov, preto sme sa opäť rozhodli navýšiť pôvodnú sumu a rozdeliť ďalších 20 000 eur. O tom, ktoré projekty budú podporené sa rozhodne vo verejnom hlasovaní na Facebooku,“ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

Nadácia podporí nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Vďaka grantu sa bude realizovať napríklad prehliadka amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel Vajnorský širáček, dožinková slávnosť v Dubovciach, či festival s ambíciou prekonania medzigeneračných rozdielov Old School Bratislava.

Text: Tlačová správa/Nadácia ZSE, MP