Fontánu pod barlolámačom chcú obnoviť podľa návrhu Emila Belluša

Po rekonštrukcii Kolonádového mosta a sochy Lámača barlí plánuje mesto Piešťany opraviť aj fontánu. Bude vyzerať tak, ako si ju predstavoval architekt Emil Belluš.

Návrh fontány od autora Kolonádového mosta nebol podľa dostupných informácií nikdy zrealizovaný. Jej hlavným prvkom malo byť 14 kráterových výverov tvoriacich prevzdušnené vodné efekty pod úrovňou hladiny. Celkový rozpočet projektu je takmer 50-tisíc eur. Radnica usiluje o dotáciu od ministerstva kultúry.

„Mesto Piešťany chce pokračovať v komplexnej obnove sochy barlolámača a zabezpečiť obnovu fontánky a jej technológie podľa pôvodných nákresov autora Kolonádového mosta architekta Emila Belluša prostredníctvom novo-vypracovanej projektovej dokumentácie, na ktorú sme získali dotáciu z programu Obnovme si svoj dom v roku 2021,“ informoval hovorca radnice Martin Ričány.

Dodal, že ďalšiu dotáciu z programu na podporu obnovy kultúrnych pamiatok by samospráva využila na „unikátnu obnovu technológie fontánky pod sochou barlolámača podľa pôvodných výkresov Emila Belluša, ktorá podľa dobových fotografií nebola evidentne nikdy zrealizovaná“.

Okrem toho projekt počíta s opravou poškodeného terazza a doplnením madla, ktoré bolo v minulosti odstránené. Celý vnútorný povrch fontány má byť očistený od náterov a cementových stierok.

„Celkový rozpočet projektu je 49 631 eur. Z vlastných zdrojov bude na obnovu fontánky vyčlenená suma 2 482 eur,“ uzavrel hovorca radnice.

Obnova bronzovej sochy Lámača barlí prebehla na jeseň. Realizoval ju akademický sochár Stanislav Kožela, ktorý je členom Komory reštaurátorov Slovenska. Podľa zverejnenej zmluvy stáli tieto práce 6 360 eur. Zbytok dotácie od ministerstva kultúry vo výške 15-tisíc eur použila samospráva na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu fontány podľa pôvodných výkresov autora Kolonádového mosta.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

Zdroj: piestany.sk