Fontánu Chlapec s rybkami čiastočne opravili

Fontána pred kultúrno spoločenským centrom, ktoré dostalo podľa nej meno, bude čoskoro opäť funkčná. Znovu ju spustia 30. augusta o 10.00 h.

Pracovníci Služieb mesta Piešťany ešte koncom júna pomocou vysokého tlaku vody čistili sochu Chlapec s rybou. Okrem toho zabezpečili prívod vody, opravili elektroinštaláciu a nainštalovali osvetlenie.

O oživenie fontány Chlapec s rybkami sa dlho zasadzoval člen Seniorského parlamentu Petr Veverka, ktorého zámerom je, aby toto miesto opäť slúžilo na oddych a relax.

Mesto Piešťany donedávna fontánu nemalo vo svojom majetku. Jej vyčisteniu a prípadnej rekonštrukcii preto musela predchádzať dohoda s dedičmi autora. Je ním akademický sochár Ladislav Ľudovít Pollák, ktorý ju dokončil v roku 1958.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič