Družstvo ponúka kravy na adopciu

Desiatky žiakov materských a základných škôl zo širokého okolia navštívili poľnohospodárske družstvo v obci Šterusy, aby sa pozreli na dobytok, ktorý si mohli virtuálne adoptovať. Cieľom je zvýšenie spotreby mlieka aj osveta v oblasti poľnohospodárstva.

Pre mnohé z detí, ktoré dnes prišli na družstvo v obci Šterusy, to bol prvý kontakt s hospodárskymi zvieratami. Kŕmili kone, hladkali kravy, teliatka i malé prasa.

„Najprv sa prihlásili iba tri dievčatá, že by chceli pracovať na družstve, keby sa opýtame teraz, bolo by ich oveľa viac,“ zhodnotila túto exkurziu učiteľka zo Základnej školy Chtelnica Alena Silná.

Podľa predsedu družstva Jozefa Puváka sa aj oblasť poľnohospodárstva potýka s nedostatkom pracovníkov. Aj preto je dôležité vzdelávať v tomto odvetví deti už od predškolského veku.

„Dnešný deň otvorených dverí sa uskutočnil pri príležitosti akcie Adoptuj si kravičku. Radi tu privítame všetky deti, tie ktoré si kravičky adoptovali aj tie, ktoré ich zatiaľ nemajú adoptované,“ dodal predseda Poľnohospodárskeho výrobného a obchodného družstva Kočín.

Deti mali podľa jeho slov možnosť sa priamo v teréne zoznámiť s tým, akú cestu mlieko absolvuje, kým sa od kravičky dostane až na náš stôl.

Práve poľnohospodárske družstvo neďaleko Vrbového je jedným z najväčších poskytovateľov dobytka na virtuálnu adopciu.

Podľa informácií z tlačovej správy k tomuto projektu sa do akcie zapojilo 78 mliečnych fariem, ktoré ponúkli na adopciu 11 000 kravičiek. Zatiaľ je adoptovaných 2 665 z nich, ostatné ďalej čakajú na svojho nového majiteľa.

Viac sa o projekte dozviete na www.adoptujkravicku.sk.

Text a foto: Martin Palkovič