Dopravný inšpektorát vybavuje časť agendy aj elektronicky

Ministerstvo vnútra sprístupnilo tri nové elektronické služby z oblasti dopravných evidencií. Vlastníkom vozidiel sa rozširujú možnosti splniť si povinnosti bez potreby navštíviť dopravný inšpektorát alebo pristaviť vozidlo ku kontrole.

Žiadosť o oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla, žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva a žiadosť o zrušenie oznámenia ukončenia vlastníctva vozidla nájdu používatelia na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Využiť ich môžu majitelia vozidiel osobne, štatutári právnických osôb alebo vlastníkmi splnomocnené osoby. Elektronické splnomocnenie k evidenčným úkonom, pochopiteľne, tiež možno získať pomocou e-služby, ktorá je k dispozícii už niekoľko mesiacov, pričom bola využitá vo vyše 200 prípadoch.

Podmienkou používania e-služieb je aktivovaný občiansky preukaz s čipom a so zaručeným elektronickým podpisom, ktorý dostane každý držiteľ elektronického občianskeho preukazu na požiadanie bezplatne.

V prípade, že je nevyhnutná návšteva dopravného inšpektorátu, je možné elektronicky si zarezervovať presný termín vybavenia.

Okrem úspory času používatelia e-služieb usporia aj na správnych poplatkoch. U služieb, pri ktorých sa vyžaduje zaručený elektronický podpis, je poplatok za každý úkon zlacnený o 50 %, najviac však o 70 eur.

Tlačová správa MV SR