Dokončený chodník okolo Dubovej stále vyzerá ako stavenisko

K trase pre chodcov a cyklistov, ktorá sa tiahne až z Lodenice, pribudol koncom roka 322 metrov dlhý úsek okolo obchodného domu Prior. Stavba však má viaceré nedostatky. Podľa radnice treba už realizovať iba terénne úpravy a vysiať trávnik.

Zvláštne zalomenie chodníka, ktorému chýbajú oblúky si na prvý pohľad všimne každý. „Podľa mňa tu hrozí aj zosuv,“ hovorí cyklista prechádzajúci po novom chodníku a ukazuje na časť postavenú na svahu. Chodníky sa mu oproti ostatnému terénu zdajú vysoko. „Bude sem potrebné vysypať obrovské množstvo hliny.“

Niektoré z týchto výhrad potvrdzuje aj spoluautorka projektu Eva Wernerová: „Trať ktorá má mať prirodzené oblúky – tak je to nakreslené v projekte, je zalamovaná do rovných úsekov, akoby stavebná firma nedokázala oblúk vytvoriť.“

Poukazuje aj ne rozjazdené okolie, zdevastované na šírku desiatok metrov: „Tieto plochy sa netýkali územia stavby, lebo sú na súkromných pozemkoch. Je pravdou, že posledné úpravy prebiehali v mokrom mesiaci decembri, ale práve tento typ investícií v teréne by sa mal dokončovať do septembra – októbra, za dobrého počasia.“

Mesto napriek nedostatkom stavbu prebralo a zrejme sa už na nej nebude nič výrazne meniť. „Podľa súpisu drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí diela je potrebné realizovať terénne úpravy v okolí vybudovaných komunikácií, založenie trávnika s vysiatím trávového semena a vyznačenie vodorovného dopravného značenia,“ reaguje hovorkyňa radnice Eva Bereczová.

Tieto úpravy sú naplánované na jar tohto roka. Podľa možností mestského rozpočtu potom v úseku osadia mobiliár.

Podľa Evy Wernerovej malo mesto prísne sledovať priebeh stavby a okamžite reagovať na  nesprávny výkon prác. „Tiež by mohlo využívať autorský dozor projektanta, ktorý môže cestou kontrolných dní zápisom do stavebného denníka proces zastaviť a žiadať nápravu. Tento postup sa  nekonal,“ hovorí a dodáva: „V prípade mojej prítomnosti by som žiadala uviesť  trasovanie do ideálnej podoby v projekte.“

Túto etapu revitalizácie okolia potoka Dubová realizovala koncom minulého roka firma ZE-PRA zo Zlatých Moraviec. V zmluve, ktorú uzavrela s radnicou je uvedená cena vo výške 93 100 eur a záručná doba 5 rokov.

cyklochodnik_dubova_prior_01 cyklochodnik_dubova_prior_02 cyklochodnik_dubova_prior_03 cyklochodnik_dubova_prior_04 cyklochodnik_dubova_prior_05

Text a foto: Martin Palkovič