Dokážu Piešťany čeliť povodniam?

Komunitné centrum Apolin pozýva na prednášku Dušana Chlapíka na tému povodne. Podujatie sa uskutoční v stredu 10. júla o 17.30 h v Kursalone.

Povodne sú deštruktívnym prvkom, prinášajúcim ľuďom utrpenie a veľké materiálne straty. Na druhej strane ide o prírodný fenomén, ktorý tu vždy bol a aj v budúcnosti je potrebné s ním počítať. Preto sa musíme poučiť a byť pripravení

Dušan Chlapík ponúkne retrospektívny pohľad na povodeň, ktorá mestu Piešťany hrozila v júli 1997. Bude hovoriť aj o tom, aká je súčasná ochrana pred veľkou vodou.
Ing. Dušan Chlapík, PhD. svoje pracovné skúsenosti začal zbierať od roku 1975 na Povodí Váhu v Piešťanoch. V roku 1998 sa stal riaditeľom Slovenského vohohospodárskeho podniku, š.p. Odštepný závod Piešťany. V tejto funkcii pôsobil do roku 2004.

V rokoch 2006 až 2013 bol členom pracovnej skupiny s názvom Povodne a pracovných tímov ministerstva životného prostredia, ktoré boli orientované na problematiku rámcovej smernice o vodách v podmienkach vodného hospodárstva.

V rokoch 2010 a 2011 pracoval ako iaditeľ pre stratégiu Slovenského vodohospádárskeho podniku Banská Štiavnica. Problematike povodí sa venoval aj vo svojich výskumných prácach.

Zdroj: Apolin Foto: Eduard Budke / Piešťany – History