Dočká sa Dopravná ulica rekonštrukcie?

Mesto si objednalo projektovú dokumentáciu, za ktorú zaplatí takmer 30-tisíc eur. Hotová má byť začiatkom budúceho roka.

Na jednej z najfrekventovanejších ulíc nechávala samospráva doteraz opravovať iba výtlky. Po každej zime ich tam sú desiatky. Ide o jednu z najviac poškodených komunikácií v Piešťanoch.

Kompletná rekonštrukcia Dopravnej ulice je prioritou primátora Petra Jančoviča. Povedal to pre zpiešťan.sk krátko po svojom zvolení. Koncom septembra podpísal zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektant Stanislav Chmelo ju má radnici dodať koncom januára. Cena s DPH je 29 340 eur.

Podľa zmluvy je predmetom zákazky projekt pre stavebné povolenie a realizáciu v úseku od stanice až po nadjazd smerujúci na diaľnicu. Práve pod ním má začínať plánované cestné prepojenie so sídliskom Adam Trajan, ktoré bude viesť medzi cintorínom a železničnou traťou.

Projekt rekonštrukcie Dopravnej ulice zahŕňa rekonštrukciu vozovky, vybudovanie parkovacieho pruhu aj chodníkov pre peších a cyklistov.

„Vzhľadom na súčasné šírkové parametre komunikácie a usporiadanie komunikácie, t.j. dva jazdné pruhy a jednostranný chodník, v rámci dokumentácie je potrebné spracovať variantné riešenia usporiadania tejto komunikácie, situovanie obojsmerného cyklistického chodníka – výškovo oddeleného od vozovky a orientovaného k betónovému oploteniu areálu ŽSR, chodníka pre peších, parkovacieho pruhu, prípadne výsadbu stromov (zelené pásy),“ píše sa vo zverejnenej zmluve.

O rekonštrukcii Dopravnej ulice sa hovorí už roky. Zastupiteľstvo na tento účel doteraz nevyhradilo finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Presná výška potrebnej sumy bude známa až po dokončení projektovej dokumentácie, je preto otázne, či sa táto položka dostane do rozpočtu na rok 2020. Poslanci o ňom budú rokovať pravdepodobne v decembri.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič