Dobrovoľníci „oslobodia“ očkovskú mohylu

Vzácnu historickú pamiatku, ktorá roky chátrala, čakajú lepšie časy. Ujalo sa jej občianske združenie Hrad Tematín, ktoré chce v spolupráci s obcou požiadať aj o dotáciu z ministerstva kultúry. Prvá brigáda sa uskutoční v sobotu 24. januára popoludní.

Dostala názov Nultá akcia oslobodenia. Organizátori tým upozorňujú na zlý stav, v ktorom sa očkovská mohyla nachádza. Pravidelne ju devastujú vandali, areál je zarastený náletovou zeleňou.

„Úplne všetká dokumentácia potrebná k prácam nie je ešte kompletná, ale dostali sme povolenie na drobnejšie práce,“ píšu usporiadatelia brigády na sociálnej sieti Facebook a pozývajú všetkých, ktorí chcú pamiatke pomôcť. „Budeme zbierať odpadky, sekať kroviny, čistiť plot a podobne. Počasie bude pravdepodobne chladné, s vetrom, takže práca bude trvať len pár hodín.“

Vlastníkom pozemkov je obec Očkov, pre ktorú je adekvátna starostlivosť o areál veľkou finančnou záťažou. Preto by mohlo rekonštrukciu finančne podporiť ministerstvo kultúry z dotačného programu Obnovme si svoj dom.

Podľa Wikipédie patrí nálezisko v Očkove k najvýznamnejším na strednom Považí. V polovici minulého storočia tam našli mohylu náčelníka z mladšej bronzovej doby a popolnicové pohrebisko z mladej rímskej doby. Bol tam pochovaný vysokopostavený panovník tzv. velatickej kultúry, ktorá v 12. storočí p. n. l. zahŕňala územie dolného Rakúska, západného Maďarska a časti Slovenska. Pamiatka má preto stredoeurópsky význam.

Text: Martin Palkovič Foto: facebook.com/ockovmohyla