Dobrovoľníci budú prezentovať svoje projekty

O budúcnosti celej krajiny rozhodujú ľudia vo voľbách, ale na miestnej úrovni dokážu svoje okolia ovplyvniť rýchlejšie aj účinnejšie. Aj preto sa 7. marca, krátko po parlamentných voľbách stretnú všetci, ktorým dobrovoľníctvo nie je cudzie.

Prečo je dobrovoľníctvo v rozvinutých krajinách bežné, tu ojedinelé? Ako pomáha dobrovoľníctvo k seba rozvoju? Prečo si neustálym kritizovaním ešte nikto nepomohol?

Aj na tieto odpovede dostanú účastníci podujatia s názvom Dobrovoľníctvo pre Piešťany / Pre seba, ktoré sa uskutoční 7. marca o 18.00 h v klube ŽiWell. Jeho súčasťou bude aj prezentácia konkrétnych projektov, do ktorých sa dá v Piešťanoch zapojiť.

dobrovolnictvo

Zdroj: OZ Kvas