Do Tesco zbierky ľudia darovali 1,6 tony potravín a drogérie

Od štvrtka 9. do soboty 11. novembra sa po štvrtýkrát konala v piešťanskom Tescu zbierka trvanlivých potravín, drogérie a hygienických potrieb pre núdznych, ktorú od roku 2012 po celom Slovensku organizuje sieť Tesco v spolupráci s organizáciami zaoberajúcimi sa pomocou núdznym. V našom meste túto zbierku realizuje Centrum pomoci človeku Piešťany patriace pod Trnavskú diecéznu charitu.

Vďaka štedrosti mnohých darcov sa podarilo vyzbierať 1667 kg produktov v hodnote takmer 2670 eur, ktoré budú poskytované rodinám nachádzajúcim sa v zložitej finančnej situácii, osamelým matkám s malými deťmi a dôchodcom s nízkymi prijímami aj ľuďom bez domova z Piešťan a okolia.

Centrum pomoci človeku sídliace na ulici Andreja Hlinku touto formou ďakuje všetkým darcom, kolektívu obchodného domu Tesco Piešťany za ochotu a ústretovosť a obzvlášť dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili, nezištne venovali svoj voľný čas a energiu. Svojim aktívnym prístupom do veľkej miery prispeli spolu s darcami k tomu, že viacerím ľuďom v neľahkej životnej situácii budeme môcť okrem poskytovania sociálneho šatníka, nízkoprahového klubu pre deti a mládež a sociálneho poradenstva vypomôcť aj potravinami a hygienickými potrebami.

Pracovníci Centra pomoci človeku v Piešťanoch