Do mestských škôl rodičia zapísali 266 detí

Päť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany by malo od septembra navštevovať 266 prvákov. U niektorých z nich už rodičia požiadali o odklad školskej dochádzky.

Zápis prvákov prebiehal v Piešťanoch 7. a 8. apríla. Najviac detí, až 94, prihlásili rodičia na Základnú školu na Brezovej ulici. Najmenej tri triedy prvákov bude mať aj Základná škola na Mojmírovej ulici, zapísaných je tam 69 detí. Základná škola na Vajanského ulici ich má 44, ZŠ F. E. Scherera 36 a ZŠ na Holubyho ulici 23.

Rodičia mali možnosť prihlásiť deti aj na Spojenú cirkevnú školu, ktorej zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad Trnava.

Zdroj: piestany.sk Ilusr. foto: ZŠ Banka