Cirkevná škôlka stále prijíma deti

Nová škôlka sídli na Vodárenskej ulici. Vznikla po rozsiahlej rekonštrukcii prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Márie Goretti. Náklady presiahli 400-tisíc eur.

Od 1. septembra je v sieti predškolských zariadení na území Piešťan aj Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela, ktorá je súčasťou Cirkevnej spojenej školy (CSŠ) Piešťany.

Trnavská arcidiecéza, ktorá je zriaďovateľom CSŠ, získala na ne dotáciu z fondov Európskej únie vo výške 381-tisíc eur. Sama sa na financovaní projektu podieľa sumou 20-tisíc eur. Víťazovi verejného obstarávania odovzdali stavbu začiatkom septembra minulého roka.

Nová škôlka má kapacitu 60 detí, a sú v nej ešte stále voľné miesta. Riaditeľ CSŠ Ján Morong oznámil, že v týždni od 9.  do 12. septembra 2019 v čase od 9.00 do 16.00 h bude prebiehať zápis. Stačí priniesť kópiu rodného listu a vyplnenú prihlášku s potvrdením o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: Kevin Jarrett