Chodník Pod Párovcami chcú opraviť bez pásu pre cyklistov

Mesto sa už v blízkej dobe chystá zrealizovať projekt, s ktorým v septembri väčšina poslancov nesúhlasila. Chodník pre peších na Ulici Pod Párovcami má po novom zasahovať aj do priľahlého zeléného pásu, ale cesta pre cyklistov tam nevznikne.

Piešťany sa pýšia povesťou mesta cyklistov, ale bezpečné koridory pre tento druh dopravy tu počas rekonštrukcií ciest a chodníkov nevznikajú. S cyklistami nepočítal vlani realizovaný projekt opravy Sládkovičovej ulice a podobné to je aj s chodníkom na Ulici Pod Párovcami.

Mesto žiadalo poslancov o zmenu rozpočtu na tento účel už v septembri, väčšina z nich vtedy nesúhlasila. Približne desať rokov starému projektu vyčítali, že nezahŕňa výstavbu koridoru pre cyklistov. Podľa členov komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu by sa na túto ulicu zmestil.

Čiastka 137-tisíc eur na rekonštrukciu chodníka pre peších sa do tohtoročného rozpočtu dostala a radnica už má vybraného aj dodávateľa. Ten má opravu realizovať bez toho, aby postavil aj cestu pre cyklistov.

Pás zelene medzi parkom a chodníkom bude po rekonštrukcii užší preto, aby nemuseli byť vyrúbané vzrastlé stromy lemujúce cestu.

Na otázku, či bude oprava prebiehať podľa starého projektu, ktorý poslanci kritizovali, nám prišla zo sekretariátu primátora nasledujúca odpoveď: „Mesto v súčasnosti obstaráva štúdiu cyklotrás v starých Piešťanoch. Po jej spracovaní mesto pristúpi k rekonštrukcii chodníka pre peších. Ak by štúdia hovorila o budovaní chodníka aj pre cyklistov, tak sa bude projektová dokumentácia prepracovávať a až následne môže dôjsť k realizácii.“

Doplňujúce otázky o tom, kedy má byť táto štúdia spracovaná, nechala radnica bez reakcie.

Podľa našich informácií bude chodník pre peších v najbližšom čase opravený, ale bez pásu pre cyklistov. Príslušná štúdia totiž ešte nie je hotová. Ak potrebu výstavby cyklochodníka potvrdí, jeho výstavba sa zrejme posunie na ďalšie roky.

Členovia komisie pre dopravu pritom v septembri radnicu žiadali, aby nechala spracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá by zahŕňala komplexné riešenie pre autá, chodcov aj cyklistov.

Na nutnosť opravy chodníka na Ulici Pod Párovcami upozorňovali občania prostredníctvom petície už v roku 2011. Podpísalo ju vyše tristo ľudí.

Problém sa stal témou aj na jeseň 2017, keď vyšlo jediné vydanie periodika Piešťanské noviny s titulným článkom Rekonštrukciu chodníka Pod Párovcami poslanci bezdôvodne zmietli zo stola. Viacerí členovia zastupiteľstva sa proti tendenčnosti tohto textu ohradili.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič