Centrum pomoci pre rodinu rozširuje činnosť v Piešťanoch

Ľudia, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, ako sú napríklad manželská kríza, ťažké psychické alebo fyzické ochorenie, úmrtie v rodine, narodenie postihnutého dieťaťa, strata bývania, náhla strata zamestnania, výchovné problémy, potrebujú dostupnú odbornú pomoc.

Práve to je cieľom Centra pomoci pre rodinu, ktoré bolo založené v roku 2009 v Trnave a v Piešťanoch pôsobí od roku 2014 pri Jezuitskom pastoračnom centre. Od začiatku marca rozširuje svoje služby a ponúka bezplatnú odbornú pomoc psychológov a sociálnych pracovníkov ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Centrum je otvorené v utorok, stredu a piatok od 9.00 do 14.00, sídli na Poštovej 1, medzi Dobrou knihou a vchodom do jezuitskej kaplnky (kontakty: 0948 020 412, 0944 376 741, cppr@cppr.sk).

„Ponúkame poradenstvo v oblasti sociálnej, psychologickej, pastorálnej a právnej pri vzťahových problémoch, ťažkostiach so zvládaním stresu, osobnostných, manželských alebo výchovných problémoch, psychickom alebo fyzickom ochorení v rodine. Môžete sa na nás obrátiť aj s ťažkosťami, ako sú vyčerpanie, syndróm vyhorenia, opatrovanie ZŤP, úmrtie v rodine, násilie, tehotenstvo za náročných okolností, potrat. V oblastiach, ako sú rodinné financie, zamestnanie, styk s dieťaťom po rozvode, vysporiadanie majetku, vieme zabezpečiť pomoc formou sociálneho, právneho poradenstva alebo formou mediácie,“ uviedla Lucia Drábiková.

Centrum pomoci pre rodinu okrem poradenstva ponúka aj priestor pre stretávanie sa svojpomocných skupín, ponúka prednášky a vzdelávanie, venuje sa dobrovoľníctvu.

Je miestom, kde sa venujeme deťom, manželom, mladým i starším rôznymi výchovnými, vzdelávacími a záujmovými programami.

„Sprevádzame rodinu v každej fáze života a chceme jej byť blízko v radostiach, ale i problémoch. Záleží nám na hodnote života a rodiny a robíme všetko pre to, aby sme ich chránili,“ uzavrela L. Drábiková s tým, že ďalšie informácie sú dostupné na web stránke www.cppr.sk.

Text a foto: Tlačová správa CPPR