Centroom ma zlú statiku, konať bude stavebný úrad

Na projekte polyfunkčného domu vedľa Auparku spolupracoval statik, ktorého stavby mali v minulosti problémy. Išlo o bratislavský komplex Trinity a Apolo Biznis Centrum II.

ecobolle3

„V súvislosti s opakovanými vadami na stavbe a medializovanými informáciami o stave vybraných budov v Bratislave sa skupina BK, rozhodla nechať vypracovať odborný statický posudok technického stavu polyfunkčného objektu Centroom Piešťany,“ píše sa v tlačovej správe, ktorú dnes obdrali médiá.

„Odborný statický posudok zo dňa 6. októbra 2015, vo svojom závere konštatuje nevyhovujúci stav budovy a prekročenie účinkov zaťaženia oproti norme, v niektorých prípadoch niekoľkonásobne,“ pokračuje tlačová správa.

Skupina BK z pozície správcu spoločnosti začala bezodkladne konať – informovala dotknutých majiteľov, nájomníkov a aj odborných partnerov, vrátane Stavebného úradu v Piešťanoch, Okresného úradu – Odbor krízového riadenia v Piešťanoch a rovnako aj zástupcov developera.

„Ďalší postup závisí od záväzného stanoviska Stavebného úradu Piešťany, ktorý bol požiadaný o metodické usmernenie k ďalšiemu postupu,“ píše sa na konci tlačovej správy.

Statik dotknutých stavieb sa v minulosti bránil, že jeho práca bola odvedená dobre. Polícia však voči nemu vzniesla obvinenie, ktoré podľa medializovaných informácií doteraz nebolo stiahnuté.

Na prízemí polyfunkčnej budovy v centre Piešťan sa nachádzajú obchodné priestory, ktoré sú zväčša obsadené. Na poschodiach sú kancelárie a byty. Podľa web stránky centroom.sk je 43 zo 44 bytov predaných.

Reakcie príslušných úradov prinesieme v najbližších dňoch.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa