Bývalý župan na súd o odmenách od letiska neprišiel

Okresný súd Piešťany včera odročil pojednávanie vo veci vyplatenia odmien bývalému členovi predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany. Dôvodom bola neprítomnosť bývalého trnavského župana Tibora Mikuša a jeho spolupracovníkov z bývalého vedenia letiska.

Súd ešte v septembri na základe návrhu právnych zástupcov letiskovej spoločnosti predvolal Tibora Mikuša a ďalších ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo vedení Letiska Piešťany. Mali by potvrdiť alebo vyvrátiť, či podpísali uznanie finančných záväzkov voči letisku. Na včerajšie pojednávanie sa však nedostavili.

„Na poslednom pojednávaní sme trvali na vypočutí bývalých členov vedenia letiska, ktorí opakovane podpísali uznania finančných záväzkov. Požiadali sme súd, aby predvolal pánov Mikuša, Štaffu, Guťana a Vargu, aby sa vyjadrili k uznaniu záväzkov a súd nám v tejto veci vyhovel,“ povedala právna zástupkyňa Letiska Piešťany Katarína Bruncková.

Kvôli neprítomnosti predvolaných musel súd pojednávanie odročiť. Pod hrozbou finančnej sankcie by sa mali dostaviť v januári.

Okresný súd Piešťany rozhoduje vo veci vyplatenia odmien pre bývalého člena predstavenstva letiska Vladimíra Krátkeho, ktorý je v súčasnosti hlavným kontrolórom mesta Trnava. Ten si nárokuje odmeny vo výške 38-tisíc eur, aj s ďalšími poplatkami ide o 50-tisíc eur.

Text a foto: Martin Palkovič