Bytový podnik: Valné zhromaždenie rapídne znížilo odmeny

Dozorná rada má po minulotýždňovom zasadnutí valného zhromaždenia nových členov. Budú dostávať menej ako ich predchodcovia. Menšie mesačné odmeny dostane aj konateľka spoločnosti.

steakpark_banner_700x150

Zakladateľom a vlastníkom bytového podniku je Mesto Piešťany, valné zhromaždenie tvoria poslanci. Tí vo štvrtok 28. apríla schválili hospodársky výsledok v hodnote 99 184 eur po zdanení. Informovala o tom konateľka Eva Kolláriková.

Dodala, že samospráve bude vyplatený podiel na zisku vo výške 58-tisíc eur, čo je o 18-tisíc viac ako vlani. Bytový podnik má tiež vybudovať parkovisko na ploche medzi jeho budovou a mestskou knižnicou. „Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia na toto parkovisko neexistuje, predpokladá sa, že v roku 2015 spoločnosť zabezpečí štúdiu a projektovú dokumentáciu, a v roku 2016 samotnú realizáciu parkoviska,“ uviedla Eva Kolláriková.

Členmi dozornej rady sa stali Martin Cifra, Michal Hynek, Andrej Klapica, Ján Jánošík a Peter Tremboš. Podľa odsúhlasenej zmeny stanov je funkčným obdobím dozornej rady volebné obdobie.

Ročné odmeny pre jej členov za rok 2014 boli schválené v sume 750 eur, teda 150 eur pre jedného. Odmena konateľa je 167 eur mesačne. Za rok 2013 dostali členovia dozornej rady na základe rozhodnutia predchádzajúceho zastupiteľstva 183 eur mesačne. Konatelia (do 1. októbra 2013 boli dvaja) mali odmenu 412 eur mesačne.


Kontrole NKÚ, o ktorej výsledkoch sa na valnom zhromaždení tiež hovorilo, bude venovaný ďalší článok.


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič