Bytový podnik: Primátor vetoval uznesenie zastupiteľstva

Miloš Tamajka nepodpísal uznesenie poslancov, na základe ktorého by primátor ako jediný člen valného zhromaždenia Bytového podniku Piešťany (BPP) potreboval pri vážnejších rozhodnutiach súhlas zastupiteľstva. V piatok 20. apríla sa preto mimoriadne zíde mestská rada.

Valným zhromaždením BPP bolo až do konca minulého roka mestské zastupiteľstvo. Po novom je ním iba primátor. K zmene prišlo na základe upozornenia Národného kontrolného úradu, poslanci si však nechcú nechať niektoré kompetencie vziať.

Minulý týždeň preto prijali uznesenie, podľa ktorého pri závažnejších rozhodnutiach o BPP bude primátor potrebovať súhlas mestského zastupiteľstva. Má ísť napríklad o vymenovanie a odvolanie štatutárnych orgánov, zmenu právnej formy alebo o kúpu, prenájom a predaj majetku.

Miloš Tamajka toto uznesenie odmietol podpísať, preto sa ním musí ešte raz zaoberať mestská rada. Ani jej rozhodnutím nie je primátor viazaný. Na prelomenie veta musí uznesenie prejsť ešte raz zastupiteľstvom a to trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

K zmenám v orgánoch Bytového podniku Piešťany prišlo tesne pred koncom minulého roka. Valným zhromaždením sa stal primátor, ktorý odvolal dlhoročnú konateľku Evu Kollárikovú a nahradil ju radničným právnikom Pavlom Vermešom. Z dozornej rady musel odísť poslanec Martin Cifra, jej novým členom sa stal Matúš Kromholc.

Ako informovala Piešťany TV, dozorná rada sa stretla začiatkom tohto týždňa a za svojho nového predsedu si zvolila viceprimátora Michala Hyneka.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič