02.07.2015 # 10:06 # 10:06

Budovy musia mať súpisné číslo, inak hrozí vysoká pokuta

Štát chce vytvoriť register adries, ktorý má pomáhať hasičom aj záchranárom. Ľuďom tak vznikajú nové povinnosti a firmám a živnostníkom hrozia v prípade ich nedodržania vysoké pokuty.

Na zákon o registri adries, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla upozornila na svojom webe radnica. Nová legislatívna norma ukladá osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tieto čísla doteraz neboli určené, treba o ne požiadať do konca roka. Zároveň musia byť na budove viditeľne umiestnené.

„Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi – mesto uloží pokutu až do 6 638 eur,“ informuje radnica. Piešťanci môžu všetko potrebné vybaviť v Klientskom centre mestského úradu. Tlačivá nájdu aj na tejto adrese.

Nové povinnosti súvisia s národným projektom informatizácie verejnej správy. Register adries bude za špecifických podmienok sprístupnený aj verejnosti. Nemajú v ňom byť informácie o osobách, ktoré v konkrétnych budovách bývajú alebo k nim majú vlastnícke vzťahy. Slúžiť bude najmä hasičom a záchranárom.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk

X