Banka: Starostka vyhlásila mimoriadnu situáciu

Pohyb svahu medzi ulicami Lyžiarska a Podhorská v obci Banka je príčinou mimoriadnej situácie, ktorú v sobotu 14. novembra vyhlásila starostka Tatiana Julinyová.

Podľa posledných informácií z obecného úradu bude v najbližších dňoch na mieste prebiehať inžiniersko-geologický prieskum. „Týmto žiadam občanov o opatrnosť a pochopenie obmedzenia pohybu v tejto časti obce,“ uviedla starostka.

Mimoriadnu situáciu vyhlásila v súlade so zákonom o civilnej ochrane. Jej rozhodnutiu predchádzala mimoriadna udalosť – pohyb svahu medzi ulicami Lyžiarska a Podhorská. Pôda sa začala pomaly zosúvať na betónové panely nad cestou po minulotýždňových zrážkach. Tento pohyb je nebezpečný najmä preto, že nad svahom je rodinný dom.

V obci Banka zaznamenali v uplynulých rokoch niekoľko podobných udalostí. V januári 2014 sa svah zosunul na cestu na Červenej veži. Komunikácia bola dlhší čas neprejazdná.

Text: Martin Palkovič Zdroj: obecbanka.sk Foto: Viktor Vrábel