Bananský hlásnik: V zradnej zákrute by mali znížiť rýchlosť na 30 km/h

Zablatený autobus s rozbitými oknami v roli, auto zapichnuté v skrinke plynomera či horiaca dodávka – to je len zlomok obrazov, ktoré sa obyvateľom bývajúcim pri zákrute neďaleko vjazdu do Moravian nad Váhom naskytuje po celý rok. Téme sa v januárovom čísle venujú obecné noviny Bananský hlásnik.

Malým pozitívom je, že počet havárií v zákrute na ceste II/507 klesol medziročne približne o polovicu. Za rok 2014 napočítala obyvateľka priľahlého domu Katarína Menyhardt 93 havárií, vlani ich bolo 48.

Podľa krajskej policajnej hovorkyne Má­rie Linkešovej šlo najmä o menej závažné zrážky: „Polícia v danom úseku cesty eviduje za rok 2015 v našich evidenciách len jednu dopravnú nehodu. Škodové udalosti ani drobné kolízie polícia štatisticky nesleduje.“

Podľa obyvateľky hlavnou príčinou nehôd nie je samotná neprimeraná rýchlosť, ale kombinácia rôznych faktorov. S Katarínou Menyhardt sa stotož­ňuje aj dopravný analytik Jozef Drahovský: „Samotná zákruta je pomerne ostrá, neprehľadná a nemá dostatočný prieč- ny sklon. Z vnútornej strany je zástavba a z vonkajšej sú polia. Z oboch strán idú do nej dlhšie rovné úseky, čo má za následok, že niektorí vodiči podcenia jej náročnosť, ktorá sa zvyšuje najmä na začiatku dažďa, keď je na vozovke mazľavý prach z ovzdušia, pôvodom z okolitých polí.“

hasici nehoda

Jednotlivé havárie, pochopiteľne, vplývajú na život obyvate­ľov priľahlých nehnuteľností. Do plota Kataríny Menyhardt narazili autá za minulý rok dvakrát, do susedného oplotenia taktiež viackrát. „Najhoršie je, keď vidíte to ľudské nešťastie a hlavne keď sú v tom zainteresované deti,“ hovorí K. Menyhardt, ktorá je ochotná postarať sa o deti z havarovaných áut.

„Najnebezpečnejšie sú zle umiestnené plynové prípojky, ktoré vyžaduje Slovenský plynárenský priemysel. Čakám, kedy to tu po náraze do prípojky vyletí do vzduchu,“ dodáva.

„Správcom a majiteľom cesty je Trnavský samosprávny kraj. Predovšetkým jeho pracovníci môžu v tejto veci konať. Obec už kontaktovala dopravný inšpektorát ohľadne bezpečnosti premávky,“ prezrádza starostka Tatiana Julinyová.

„V danej veci navrhujeme zástupcom obce Banka zvolať spoločné pracovné rokovanie s účasťou kompetentných orgánov za účelom odborného posúdenia predmetnej zákruty a jej vyhodnotenia z hľadiska bezpečnosti. Ide o zástupcov obce Banka, TTSK, Správy a údržby ciest TTSK, Okresného dopravného inšpektorátu a Okresného úradu v Piešťanoch. Až na základe rozhodnutí a nariadení príslušných cestných orgánov môže správca pristúpiť k opatreniam v podobe dopravného značenia, prípadne iných vhodných úprav,“ uvádza Ernest Lančarič z Oddelenia pozemných komunikácií Odboru dopravnej politiky TTSK.

Podľa platných noriem môže byť časť cesty zaradená medzi úseky častých dopravných nehôd až vtedy, keď sa na nej stane päť nehôd v priebehu polroka. „Bolo by vhodné v samotnej zákrute obmedziť rýchlosť – zvonka na 40 km/hod a z vnútornej strany až na 30 km/hod aj s vysvetlením dôvodu, napríklad použitím dopravnej znač-ky A8, Nebezpečenstvo šmyku,“ uzatvára Jozef Drahovský.

Text: Viktor Vrábel/Bananský hlásnik Foto: V. Vrábel (1), M. Palkovič (2)