30.05.2018 # 09:13 # 09:13

Balneologické múzeum získalo predmety z dielne piešťanského obuvníka

Fond na podporu umenia v roku 2017 poskytol Balneologickému múzeu Imricha Wintera finančný príspevok na zakúpenie súboru predmetov do etnografickej a historickej zbierky múzea.

Do kolekcie sakrálneho umenia múzeum vďaka tejto podpore získalo drevenú polychromovanú plastiku Madona s dieťaťom. Ide o plastiku – dielo ľudového sakrálneho rezbárstva v čase končiaceho sa baroka a počínajúceho klasicizmu.

Dielo je datované do druhej polovice 18. storočia kedy vrcholí rekatolizačné hnutie vrátane podporovanej mariánskej ikonografie. Panna Mária je v bielom rúchu s modrým plášťom zopnutým pod poprsím, ktorý pokračuje až na zátylok. Na hlave má typickú korunku Kráľovnej nebies. Plastika pochádza zo západného Slovenska.

Múzeum získalo aj súbor predmetov z obuvníckej dielne piešťanského obuvníka Michala Gaboviča (1904 – 1978).

Po vyučení v roku 1920 pracoval v obuvníckej dielni svojho strýka Štefana Gaboviča a potom u Alexandra Belányiho. Neskôr pracoval u obuvníka Rudolfa Schultza v Piešťanoch, potom v Budapešti a v Prahe. V roku 1937 sa osamostatnil a založil si v Piešťanoch vlastnú dielňu.

V etnografickej zbierke múzea už bol súbor artefaktov – nástrojov, polotovarov i výrobkov z obuvníckej dielne M. Gaboviča. Zakúpený súbor tvorili veľmi zaujímavé predmety – šijací obuvnícky stroj značky Singer, typ 29 K; dve účtovné knihy (z r. 1942 a z r. 1944 – 1947); 1 kovové 3-ramenné kopyto, 1 kovové jednoduché kopyto a 1 stojan na kopyto. Okrem toho tri páry mimoriadne pekných dámskych topánok z kože rôznych zvierat (jašterov, krokodílov).

Do historickej zbierky múzeum kúpilo aj cenný súbor historických materiálov z regiónu Piešťan.

Mimoriadne hodnotná je napr. listina – svedectvo – vydaná v Piešťanoch dňa 8. februára 1816 so zachovanou krásnou pečaťou Piešťan s motívom sv. Štefana kráľa (patróna r. k. farského kostola, pôvodného symbolu v pečati Piešťan); Prepúšťací list od honvédskeho regimentu dat. 31. 12. 1883 vydaný pre: Behm Mihály… Werbó… (Michala Behma, Vrbové, okr.Piešťany); „Výuční list cechu mlinárskeho“ datovaný dňa 5. júna 1876 a mnohé ďalšie.

Zakúpenie týchto predmetov do zbierok múzea významne doplnilo už existujúce tematické súbory v zbierkových fondoch etnografie a histórie.

Akvizíciu súboru zbierkových predmetov do zbierok múzea z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Text: Vladimír Krupa Foto: Eva Drobná

X