Asociácia pomoci postihnutým otvára Konzultačné centrum vo Floreát Ideapark

Občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým – APPA otvorilo 1. októbra v priestoroch biznis centra Floreát Ideapark Konzultačné centrum,

Centrum bude prinášať najnovšie odborné poznatky tým, ktorí sa starajú o dieťa alebo dospelého s telesným znevýhodnením. Na odborníkov sa tam môžu obrátiť aj rodičia, ktorí chcú, aby si ich dieťa telesné zdravie zachovalo. Jedným z cieľov Konzultačného centra teda bude prevencia pred ohrozením správneho vývoja pohybového aparátu.

„Takmer každý týždeň sa v priestoroch centra bude konať niečo zaujímavé – vzdelávanie, kurzy, prednášky, prezentácie, workshopy, ale aj individuálne konzultácie a poradne s odborníkmi,“ informovala Miriam Juhanesovičová, predsedníčka občianskeho združenia APPA.

Najbližšie sa tam vo štvrtok 10. októbra o 13.00 h uskutoční prednáška MUDr. Martiny Frištákovej o plochých nohách u detí.

„Táto prednáška je určená aj pre mamičky zdravých detí, aby dokázali včas rozpoznať problémy s nožičkami u svojich detí,“ dodala Miriam Juhanesovičová.

Zdroj: Tlačová správa APPA