Arcidiecézna charita pomohla Rómom z Prašníka

Rodinám v osade rozdali vďaka darcom potravinové balíčky, oblečenie a hračky. Zbierku zorganizovala Trnavská arcidiecézna charita a piešťanské Centrum pomoci človeku.

Nemalou mierou sa na nej podieľal aj Sociálny šatník pri farnosti Vrbové a starší referenti pre prácu s komunitou z Obvodného oddelenia Policajného zboru Vrbové. Spolu sa vybrali do rómskej osady v obci Prašník, kde pomohli asi dvadsiatim rodinám základnými potravinovými balíčkami a oblečením.

„Deťom sme urobili radosť hračkami a sladkosťami,“ povedala Katarína Sarvašová z Centra pomoci človeku Piešťany a dodala: „Tieto rodiny aj napriek tomu, že žijú v biednych podmienkach sa snažia tiež pre svoje rodiny pripraviť pekné vianočné sviatky, všimli sme si že okolie mali upratané a príbytky vyzdobené. Veríme že aj my sme svojou troškou prispeli k tomu, aby boli nádielka štedrá.“

prasnik charita zbierka 2

Zdroj: Centrum pomoci človeku Piešťany