Aké investície chystá radnica v roku 2020? Jednou z najväčších je Dubová

Okrem prebiehajúcej rekonštrukcie Kolonádového mosta plánuje samospráva pokračovať v revitalizácii potoka Dubová. Ďalšou veľkou položkou rozpočtu je oprava lávky pri Krajinskom moste. Prečítajte si, do čoho chce radnica v roku 2020 investovať.

Mesto predpokladá, že na tento rok bude mať k dispozícii 32,5 mil. eur. Približne polovicu z tejto sumy tvoria daňové príjmy. Niektoré poplatky poslanci v decembri zvýšili, napr. na dani z nehnuteľnosti by preto mala radnica vybrať 2 735 000 eur, čo je o približne 67-tisíc eur viac ako v roku 2019.

Ako plánuje tieto peniaze použiť?

V roku 2020 samospráva počíta s dokončením rekonštrukcie Kolonádového mosta a opravou lávky pri Krajinskom moste, ktorá je od novembra kvôli bezpečnosti uzatvorená. Má na to vyhradených 350-tisíc eur, pričom podľa projektovej dokumentácie je rozpočet rekonštrukcie spolu s osvetlením 500-tisíc eur. Predpokladané náklady zrejme zníži verejné obstarávanie a s financovaním projektu možno pomôžu majitelia sietí, ktoré vedú pod lávkou.

Ďalšou veľkou položkou mestského rozpočtu je revitalizácia potoku Dubová v úseku medzi Priorom a Vodárenskou ulicou. Na výstavbu chodníkov pre cyklistov a peších, ktorá je spojená s oživením celého priestoru, je už hotový realizačný projekt. Začiatok stavebných prác môže ešte zdržať majetkové vysporiadanie úseku okolo supermarketu Billa. Na zámer je vyhradených vyše 276-tisíc eur a na projektovú dokumentáciu ďalšieho úseku (až po Orviskú cestu) 10-tisíc eur.

Radnica ďalej plánuje realizovať vodozádržné opatrenia za 181-tisíc eur pri materských školách na uliciach A. Dubčeka a Zavretý kút. Ide o odvádzanie vody zo striech do retenčných nádrží a v rámci toho majú vzniknúť aj parkovacie miesta. Mesto však ešte stále čaká na schválenie projektu, nakoľko ho chce hradiť z fondov Európskej únie.

Za peniaze z eurofondov dostane tento rok novú podobu zeleň na Prednádraží. Projekt za vyše 80-tisíc eur je už schválený, treba ešte podpísať zmluvu s riadiacim orgánom.

O získaní týchto peňazí informovala radnica už v marci 2018 s tým, že sú určené na sadové úpravy v okolí nákupného domu Kocka, na oboch stranách Žilinskej cesty. Toto územie je ďalej ohraničené potokom Dubová, Lipovou ulicou a na južnej strane Ulicou Andreja Hlinku.

Autorkou sadových úprav je Soňa Švecová a kvôli zdravotnému stavu má byť v rámci nich vyrúbaných 57 drevín a 214 m2 krovinových porastov. Projekt zároveň počíta s výsadbou 183 nových drevín a 75 kríkov.

Na výstavbu nového verejného osvetlenia v obytnom súbore Heinola a rekonštrukciu lámp na Palárikovej ulici je v rozpočte dohromady 100-tisíc eur.

Dokončenie stavebných prác v prírodnom kine, dobudovanie hľadiska, pódia a toaliet má stáť 15-tisíc eur. Mesto počíta s otvorením prírodného kina pre verejnosť v lete.

Viac ako 1 mil. eur pôjde do škôl a školských zariadení. Na ZŠ F. E. Scherera budú vymenené okná (150-tisíc eur), opravená kuchyňa (470-tisíc eur). Žiaci ZŠ Holubyho a Mojmírova dostanú nové odborné učebne spolu za 300-tisíc eur. Mesto na ne získalo nenávratný finančný príspevok.

Investičné plány na nasledujúce roky je možné vyčítať z projektových dokumentácií (PD), ktoré si chce samospráva nechať spracovať.

Sú medzi nimi polopodzemné kontajnery pre komunálny a triedený odpad na sídlisku Juh (predpokladaná cena štúdie a projektovej dokumentácie je 14 600 eur), rekonštrukcia centrálnej lúky mestského parku (13-tisíc eur), cyklochodník Pod Párovcami (10-tisíc eur), vnútroblok na Ulici A. Hlinku (10-tisíc eur), trhovisko pred Kockou (8-tisíc eur) aj úsek od nemocnice po Slovan, vrátane priestoru pre kaplnkou a Kolonádovým mostom (25-tisíc eur). Na štúdiu využitia priestoru na sídlisku Adam Trajan, kde stojí chátrajúca budova základnej školy, je tiež vyhradených 10-tisíc eur.

Ďalších 20-tisíc eur pôjde na projektovú dokumentáciu úpravy okolia nákupného strediska na sídlisku Juh. „Plánujeme revitalizáciu celého verejného priestoru (zriadenie plochy s vodnými prvkami a hrami, novým mobiliárom a výsadbou zelene, využitím dažďovej vody z okolitých bytových domov, terénne depresie), s projektom sa budeme uchádzať získať finančné prostriedky z fondov EÚ,“ zdôvodňuje radnica.

Najdrahším projektom, ktorý si mesto plánuje nechať v tomto roku vypracovať, je plaváreň pri futbalovom štadióne. Môže naň ísť až 187 377 eur.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič