Svetovo uznávaný huslista sa predstaví s Janáčkovým komorným orchestrom

Piešťanský festival sa prehupol do druhej polovice. V utorok 30. júna o 19.00 h privíta Dom umenia huslistu, ktorý patrí medzi absolútnu špičku dnešnej mladej generácie.

Josef Špaček je oceňovaný po celom svete. Ako prvý český huslista sa prebojoval do finále svetovej husľovej súťaže Kráľovnej Alžbety v Bruseli. Na 60. Piešťanskom festivale sa predstaví spolu s Janáčkovým komorným orchestrom a určite pôjde o ďalší výnimočný kultúrny zážitok.

Janáčkov komorný orchester vznikol v roku 1964 z popredných hráčov Janáčkovej filharmónie Ostrava. Jeho umeleckým vedúcim dlhé roky bol Zdeněk Dejmek, ktorý zaznamenal s orchestrom vynikajúce úspechy a vniesol mu osobitú interpretačnú podobu. Repertoár súboru obsahuje skladby od baroka až po súčasnosť, ktoré zodpovedajú zvukovým možnostiam dvanásťčlenného sláčikového orchestra, dnes však už nie je výnimočné jeho rozšírenie o ďalšie nástroje. Špičková interpretácia priviedla súbor opakovane na festivalové koncerty doma i v zahraničí, kde účinkoval s významnými českými alebo zahraničnými sólistami.

Od roku 2005 prevzal štafetu umeleckého vedúceho huslista Jakub Černohorský, ktorý úspešne viedol Janáčkov komorný orchester už na turné v Južnej Kórei v r. 2004. V nasledujúcich rokoch sa orchester zúčastnil na viacerých domácich i zahraničných festivaloch (např. Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Musica Sacra v Nitre, festivaly v Poľsku, Holandsku, turné v Španielsku a Taliansku) a v roku 2009 opäťvystúpil na Mezinárodnom hudobnom festivale Pražská jar. V roku 2011 vydal Janáčkov komorný orchester nové profilové CD s názvom Czech music for Strings so skladbami L. Jánáčka, P. Haase a B. Martinů.

Vstupné: 10,- €

POKLADŇA DOMU UMENIA: pondelok – piatok 14.00 h – 17.00 h a hodinu pred podujatím (telefón: 033/24 58 001, 033/2458100) a cez www.ticketportal.sk.