Štátna filharmónia Košice oslávi v Dome umenia okrúhle výročie

Koncert venovaný 50. výročiu založenia Štátnej filharmónie Košice sa uskutoční v sobotu 15. júna o 19.30 h. Košickí filharmonici pripravili na tento slávnostný večer výber z diel P. I. Čajkovského.

Štátna filharmónia Košice je ako jediný orchester na Slovensku hlavným organizátorom dvoch medzinárodných festivalov – Košickej hudobnej jari a Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola a spoluorganizátorom festivalu ARS NOVA.

Od sezóny 2008/2009 je na poste šéfdirigenta Štátnej filharmónie Košice dirigent Zbyněk Müller. V Piešťanoch hosťuje toto významné hudobné teleso po veľmi dlhom časovom období. Návštevníci sa môžu tešiť na vynikajúce hudobné výkony koncertných umelcov.

Zbyněk Müller (ČR) – dirigent

Slávka Zámečníková – soprán

Program :
Piotr Iľjič ČAJKOVSKIJ
Ária Tatiany z opery Eugen Onegin “Dopisová scéna”

Piotr Iľjič ČAJKOVSKIJ
Symfónia č. 6 h mol, op. 74 “Patetická”
Adagio – Allegro
Allegro Con Grazia
Allegro Molto Vivace
Finale. Adagio Lamentoso

Vstupné: 16,- / zľavnené vstupné 10,- €

Vstupné: 16,- / zľavnené vstupné 10,- €   / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk.

(Reklamný článok)