Legovňa hľadá malých ITčkárov

Aj vám sa zdá, že vaše deti vedia o počítačoch viac než vy? Rozviňte ich nadanie prostredníctvom kurzu ITčkar junior, ktorý ponúka Legovňa.

Program ITčkár junior je určený pre deti vo veku od 8 do 12 rokov. Vďaka obľúbenej stavebnici Lego Education WeDo 2 sa deti oboznámia so základmi programovania a konštrukcie zariadení, strojov a jednoduchých robotov. Tieto znalosti využijú pri zostavovaní projektov zameraných na prírodné vedy, inžinierstvo a ochranu životného prostredia. Okrem toho si osvoja základy prezentačných zručností pri predstavovaní svojich riešení.

Program ITčkar junior učí deti realizovať vlastné nápady, rozvíja ich kreativitu a prostredníctvom vizuálneho programovania im ukazuje, ako fungujú súčasné technológie. Hra s Legom je tiež skvelou príležitosťou pre prácu v kolektíve a zlepšenie motorických schopností.

Program je určený pre deti od 8 do 12 rokov. Výučba bude prebiehať v Legovni na Winterovej ulici 4 jedenkrát týždenne 60 minút. Kurz trvá 10 vyučovacích hodín a jeho cena je 69 eur.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 0915 778 198, e-mailom legovna@cmlanguages.sk alebo na web stránke http://www.cmlanguages.sk/sk/menu/lego-kurzy.

(Reklamný článok)