Jazykovo-športový kemp odštartoval golfom

Prvý deň denného tábora organizovaného jazykovou školou C&M bol venovaný golfu na Kúpeľnom ostrove.

Dopoludnia sa deti navzájom zoznámili a ihneď bolo cítiť, že z nich bude dobrá partia. Najprv ich čakali aktivity v anglickom jazyku, potom sa oboznámili s golfovou terminológiou. Nasledoval obed a krátky relax.

Popoludní deti zamierili na golfové ihrisko na Kúpeľnom ostrove. Pod dohľadom skúseného inštruktora absolvovali svoj prvý golfový tréning, dozvedeli sa základné pravidlá aj ako sa správať na golfovom ihrisku.

cm letny kemp 2 cm letny kemp 3 cm letny kemp 4

Text a foto: PR