Hudobné nešpory v podaní Speváckeho zboru Lúčnica

V programovej ponuke  64. ročníka music festivalu Piešťany nechýba Spevácky zbor Lúčnica. V stredu 26. júna o 19.30 h odznejú v Dome umenia v jeho podaní Hudobné nepory.

Na programe sú známe diela svetových velikánov Mozarta, Bacha, Vivaldiho, Händela, Franka, ale napríklad aj Staroslovanský Otčenáš (zbor a cappella) Nikolaja Kedrova.

Zbor je súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica už od jeho vzniku v roku 1948. Prezentuje sa vyspelou speváckou technikou, hlasovou kultúrou a charakteristickým zvukovým prejavom.

Jeho výkony sú vysoko hodnotené odbornou kritikou a stretávajú sa s veľkým úspechom aj u širokého publika.

Vstupné: 16,- / zľavnené vstupné 10,- €  / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk. Pri zakúpení vstupeniek v pokladni Domu umenia sa informujte na možnosť poskytnutia zľavy  (študenti, dôchodcovia, ZŤP, členovia klubov).

(Reklamný článok)