Drevo ako významný zdroj energie

Drevo je významným zdrojom prírodnej obnoviteľnej energie. Energie máme v súčasnej dobe dostatok, ale v budúcnosti to môže byť inak. Veľká časť ľudstva, minimálne dve tretiny populácie, si totiž nemôže dovoliť energetický luxus. Je teda na ľuďoch vo vyspelých krajinách, aby sa týmto problémom zaoberali. Riešením sa zdá byť prechod na obnoviteľné zdroje energie.

Čo sú obnoviteľné zdroje energie?

Obnoviteľné zdroje energie sú nefosílne prírodné zdroje energie, tj. energia vody, vetra, slnečného žiarenia, pevnej biomasy a bioplynu, energie okolitého prostredia, geotermálna energia a energia kvapalných biopalív. OZE sa môžu podieľať na výrobe elektrickej energie, a to spaľovaním v elektrárňach alebo vďaka slnečnému žiareniu pomocou fotovoltaických článkov. Môžu sa tiež použiť na výrobu tepelnej energie v teplárňach, alebo priamo v domácnostiach. Podiel OZE na produkcii ako elektrické, tak tepelnej energie predstavoval v roku 2013 približne 10 %. Do roku 2020 by sa tento podiel mal zdvihnúť na 20 %.

TIP: Kúpte si drevené výrobky (nábytok, dekorácie, doplnky) domov alebo aj na záhradu v internetovom obchode drevko.sk: https://www.drevko.sk … sú vyrábané z najkvalitnejších kúskov dreva.

Čo je biomasa?

Biomasa je hmota organického pôvodu, ktorá vzniká vďaka slnečnému žiareniu (fotosyntéze), pestovaním rastlín, chovom živočíchov, priemyselnou produkciou a využívaním odpadov.

Biomasa sa podieľa na celkovej výrobe energie zo všetkých obnoviteľných zdrojov z necelých 60 %. Drevo tvorí podstatnú časť zdrojov biomasy.

Palivové drevo je sortiment nižšej kvality, ktorý nemožno využiť inak ako na spálenie. Využíva sa výhradne v domácnostiach, na chatách a najrôznejších malých stavbách či prístreškoch. Môže byť spaľované v najjednoduchších zariadeniach – ohniskách, krboch, kachliach, ale aj v moderných kotloch. Výhodou tohto druhu vykurovania býva nízka obstarávacia cena paliva, ktorá je však vykúpená ťažkou a zdĺhavou prácou pri jeho spracovaní – rúbanie a štiepanie. Atmosféra otvoreného ohniska v interiéri je však nenahraditeľnou hodnotou každého vidieckeho obydlia a čím ďalej viac sa vyskytuje aj v moderných domoch v mestách.

Ak kúrime kusovým palivovým drevom, je zásadná jeho vlhkosť, ktorá sa má pri dreve pre pálenie mať cca 15 %. Takto vysušené drevo má približne dvakrát vyššiu výhrevnosť, ako drevo mokré (okolo 50 %). Drevo je potrebné pred spálením skladovať na suchom mieste minimálne niekoľko mesiacov, ideálne aj celý rok. Je nutné zabrániť styku dreva s pôdou a zatekaniu dažďa do rovnane. Ideálne je prúdiaci vietor, ktorý urýchli proces vysúšaniu.

Tradičným spôsobom je ukladanie dreva okolo domu, pretože presahy striech, bežne u starých domov, zabezpečia ochranu proti dažďu a snehu. Drevo zároveň zostane vystavené vetra.

Najlepšie dreviny pre spaľovanie sú listnaté s vysokou hustotou. Používa sa buk, dub a breza, najvhodnejšie sú agát a hrab. Najčastejšie využívané dreviny vo všetkých odvetviach sú však ihličnaté – smrek, borovica či smrekovec. Výhrevnosť je nižšia asi o 10 %, ale cena býva väčšinou priaznivejšia.

Odpad, vznikajúci pri spracovaní, ktorý nemožno využiť (piliny, hobliny, drevný prach) sa spracováva na pelety (niekoľko centimetrov dlhé valčeky) a brikety (väčšie valce alebo kvádre, zhruba 10 cm veľké). Peletami môžeme kúriť aj v kotloch s automatickými podávačmi, brikety sú skôr vhodné ako náhrada kusového dreva pre použitie v otvorených spaľovacích zariadeniach.

V súčasnej dobe sa v Európskej únii, teda aj v Slovenskej republike, hojne uplatňuje politika podpory obnoviteľných zdrojov energií. Je to reakcia na rastúcu spotrebu a stále sa znižujúce zásoby fosílnych zdrojov. Je isté, že drevo má veľký potenciál stať sa dôležitou súčasťou produkcie biomasy a byť významnou energetickou surovinou. Je to spôsob využitia dreva, pri ktorom sa navyše spracováva aj drevný odpad (piliny, hobliny, staré kusy nábytku a ďalšie) vznikajúce pri výrobe.