Dom umenia venuje Štefanovi Nosáľovi špeciálny večer

Choreograf, režisér, pedagóg a umelecký vedúci Lúčnice sa 20. januára 2017 dožije 90 rokov. Pri tejto príležitosti usporiadal Dom umenia špeciálny večer venovaný tejto významnej osobnosti. Program zložený z dvoch filmov začína o 18.00 h. Vstup je voľný.

Obrovský talent a vzácny ľudský rozmer profesora Štefana Nosáľa najprv predstaví filmová snímka v réžii Jozefa Chudíka GEN.sk – Galéria Elity Národa, ktorá mapuje choreografického génia počas jeho umeleckého života.

Z archívu Slovenského filmového ústavu uvedieme Dom umenia celovečernú filmovú snímku Rodná zem – v réžii Jozefa Macha. V zdigitalizovanom 97 minútovom filme z roku 1953 budeme môcť sledovať tanečné majstrovstvo jubilanta.

„Dom umenia Piešťany má česť pracovať pre umelecký súbor Lúčnica tretiu umeleckú sezónu. S radosťou a úctou vyjadrujeme obdiv človeku s veľkou charizmou, obrovskému profesionálovi, ktorý pôsobí na poste umeleckého vedúceho a choreografa Lúčnice viac ako 60 rokov,“ povedala riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová.

(Reklamný článok)