Dom umenia pozýva na Veľkonočný koncert

V podaní mezzosporanistky Evy Garajovej a organistu Stanislava Šurina zaznejú skladby J. S. Bacha, G. F. Händela aj Antonína Dvořáka. Veľkonočný koncert sa uskutoční v piatok 18. marca vo veľkej sále Domu umenia. Začiatok je o 19.00 h.

Eva Garajová je absolventka Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jej umelecká kariéra je veľmi bohatá a vyznačuje sa významnými oceneniami i stvárnením náročných titulných úloh (Lukrécia v opere Benjamina Brittena The Rape of Lucretia a v Pucciniho opere Suor Angelica v Greater Buffalo Opera Company).

Už ako študentka VŠMU sa stala členkou Komornej opery v Bratislave, debutovala ako Oľga v opere Eugen Onegin v Banskej Bystrici. V roku 2006 vystúpila ako hosť v galakoncerte José Carrerasa so španielskymi a talianskymi piesňami.

Dnes je Eva Garajová zaradená medzi najvýznamnejšie interpretky piesňovej literatúry svojej generácie v Čechách i na Slovensku. Jej nahrávky pre vydavateľstvo Arco Diva vzbudzujú svoju autentickosťou pozornosť aj na medzinárodnej hudobnej scéne.

Stanislav Šurin študoval hru na organe na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Ivana Sokola a súkromne u Johanna Trummera v Grazi. Spolupracuje s poprednými domácimi aj zahraničnými sólistami, ansámblami a orchestrami, so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Je zakladateľom a organizátorom organových festivalov v Trnave, Piešťanoch, Skalici a v Bratislavskej katedrále.

Publikuje v oblasti organa a cirkevnej hudby. V rokoch 2006-2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbe nových organov.

Hru na organe vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je autorom Trnavskej omše a viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty.


Vstupné: 7 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok 14.00– 17.00 a hodinu pred podujatím alebo cez ticketportal.sk. Telefón: 033/24 58 001, 033/2458100.


(Reklamný článok)