Obrazom: Začala sa Socha piešťanských parkov 2022

Kúpeľné mesto Piešťany bude aj toto leto plné umeleckých diel. Vo výstavných sieňach Fontána, Stará lekáreň, ale aj v Mestskom parku sa od 1. júla do 30. septembra 2022 koná výstava Socha piešťanských parkov 2022, ktorá je pokračovaním tradície založenej v roku 1967. Výstavná sieň Mólo na Kolonádovom moste v rámci nej sprístupní 8. júla výstavu objektového umenia Crème de la Crème slovenského šperku Karola Weisslechnera.

„Po roku opäť nadväzujeme na znovuobnovenú prehliadku aktuálneho sochárskeho umenia. Pokúšame sa udržať kontinuitu prestížnych sochárskych výstav, ktoré sa stali v celoslovenskom meradle najpopulárnejšie práve v Piešťanoch,“ hovorí Martin Sedlák, vedúci galerijného oddelenia Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a kurátor výstavy Socha piešťanských parkov 2022.

Veľkolepé a heroické témy sa na tomto ročníku striedajú s existenciálnymi a ekologickými témami mladej generácie. Výstava tak prezentuje diela už nežijúcich legiend slovenského sochárstva (Andrej Rudavský, Tibor Bártfay) spolu s tvorbou mladej generácie (Tomáš Bede, Marek Stuller, Šimon Chyla, Michaela Kacsiová). Ide zároveň o striedanie plných foriem velikánov slovenského sochárstva s „deravými sochami“ ich nasledovníkov. Ich objem vzniká spájaním dosiek, konárov, často zváraním odpadového materiálu a výpalkov, netvorí ho tona bronzu.

„Doba je iná a aj témy sú veľmi odlišné. Vysvetlenie tohto tvrdenia sa mi javí veľmi logicky, aj keď zároveň smutne. Nie sú peniaze! Nie sú zákazky, preto nie je dôvod venovať sa národnobuditeľským témam a heroickým počinom hrdinov našej minulosti (Tibor Bártfay a jeho Jánošíkova družina),“ pokračuje kurátor výstavy.

Šetrné počiny niektorých tvorcov zastúpených na Soche piešťanských parkov 2022 podľa slov Martina Sedláka nastavujú zrkadlo našej dobe – príkladom je ready-made objekt od Tomáša Wernera.

Ekológia, vzťahy, vykorenenie, skepsa, pocit zbytočnosti vo svete, ktorý sochu nepotrebuje. Aj tým sa zoberajú mladší autori, tvoriaci v dobe, ktorá nemá svojich hrdinov, ku ktorým by bolo možné vzhliadať. Chiméra od Mareka Stuellera v tomto kontexte zobrazuje namiesto hrdinov, štvancov našej súčasnosti (Julian Assange, Greta Thunberg a Edward Snowden).

Aj keď má Socha piešťanských parkov 2022 prevažne charakter plenérovej výstavy, rovnako významní sú autori prezentovaní vo všetkých výstavných priestoroch MsKS. Výstavná sieň Stará lekáreň ukazuje najnovšie diela sklárskeho dizajnéra Patrika Illa a jeho voľnú tvorbu minimalisticko-poetických figurálnych plastík v dokonalom remeselnom prevedení.

Protipólom takéhoto náročne technologického a remeselne sofistikovaného prístupu je tvorba low-budget objektov Tomáša Bedeho v exteriéri a vo výstavných sieňach Stará lekáreň a Fontána. Mladý, ešte študujúci autor, tvorí novú prírodu spájaním nájdených konárov a kameňov. Vzniká tak dojem, že kostry nanovo zostavené kedysi žili, dojem života a príbehu, ktorý sa však nikdy nestal.

„Všetci v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany sme šťastní, že v tomto, pre kultúru veľmi náročnom období, sa opäť vraciame k podujatiam, ktoré prinášajú radosť a odpútanie sa od starostí všedného dňa obyvateľov a návštevníkov nášho krásneho kúpeľného mesta. Pripravujeme tiež množstvo ďalších zaujímavých podujatí, koncerty, prednášky, divadelné predstavenia a veríme, že v našom bohatom programe si každý nájde niečo pre seba,” uzatvára Michaela Žažová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany.

Dlhoročná tradícia, prezentácia súčasného umenia, Socha piešťanských parkov 2022 by nemohla pokračovať bez podpory partnerov – Mesta Piešťany a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, za čo im patrí srdečná vďaka.

Zdroj: Tlačová správa MsKS Piešťany