Obmedzenie pohybu spôsobuje na cestách kolóny

Na hraniciach všetkých slovenských okresov kontrolujú policajné hliadky dodržiavanie mimoriadneho obmedzenia slobodného pohybu, ktoré platí od stredy 8. apríla až do polnoci 13. apríla.

Hliadka tvorená príslušníkmi polície aj armády zastavovala dnes ráno vozidlá na severnom okraji Piešťan, pri letisku. Vodiči v kolóne museli strpieť zdržanie približne 15 minút.

Kontrole sa museli podrobiť aj tí, ktorí chceli zaviesť odpad do Zberného dvora. Ten od polovice minulého roka sídli na Žilinskej ceste, v areáli bývalého Zväzarmu.

Ešte s dlhším zdržaním museli počítať šoféri stojaci za Drahovcami. Piešťanský okres končí hranicou katastra tejto obce a práve na križovatke pred susednými Madunicami policajná hliadka kontrolovala všetky vozidlá vrátane tých, ktoré prichádzali zo smeru od Veľkých Kostolian. V kolóne stáli aj autobusy prímestskej dopravy.

Obyvatelia Slovenska musia počas najbližších dní počítať s obmedzením slobodného pohybu. Výnimku majú tí, ktorých cesta súvisí s prácou, podnikaním alebo inou obdobnou činnosťou, ale aj ľudia cestujúci k lekárovi alebo na pohreb blízkej osoby.


Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
6. cesty na pohreb blízkej osoby,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Zdroj: uvzsr.sk


„Každý, kto bude kontrolovaný, bude musieť dôvod výnimky hodnoverným spôsobom preukázať (napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné a podobne) a polícia bude každý prípad overovať. Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť. Inak, mu bude uložená sankcia,“ povedal Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.

O obmedzení slobodného pohybu rozhodla vláda na základe odborníkov. Podľa premiéra je účelom zákazu vychádzania najmä to, aby obyvatelia Slovenska počas sviatkov necestovali a nenavštevovali sa. Počas pandémie nového koronavírusu by totiž mohli ohroziť svojich príbuzných.

Text a foto: Martin Palkovič