Elektrikár, lekár alebo pekár? Čím budem, keď vyrastiem?

V sobotu popoludní si užili deti v Elektrárni Piešťany popoludnie plné zábavy na interaktívnom podujatí Čím budem, keď vyrastiem? Materské centrum Úsmev, Mesto Piešťany, Rezort Piešťany a Elektráreň Piešťany spoločne pripravili pre deti edukatívno – zábavné podujatie zamerané na oboznamovanie sa s rôznymi povolaniami.

Hneď v úvode ich privítali smetiari, ktorí naučili deti separovať odpad. Hasiči im sprístupnili zásahové vozidlo, umožnili vyskúšať hasičskú prilbu, výstroj a za odmenu dostali omaľovávanku. Kominár im ukázal ako sa správe a hlavne bezpečne čistí komín.

U krajčírky si mohli vyskúšať zašívanie gombíka, či výrobu strihu alebo ušiť vrecko na gaštany. Architekti im predviedli najznámejšie svetové stavby a deti kreslili dom podľa svojich predstáv. IT špecialista im poodhalil čo všetko v sebe skrýva počítač a daroval im čip na pamiatku.

V krátkom edukatívnom dokumente z ON Semiconductor sa deti mohli dozvedieť ako sa taký čip vyrába. Vyskúšali si kreslenie svetlom a vydali sa autami na cestu okolo sveta. Elektrikár objasnil ako vlastne funguje tá elektrika a u kaderníčky sa oboznámili s kompletnou starostlivosťou o vlasy a mohli si vyskúšať nové trendy v účesoch.

Obvodná lekárka naučila deti merať tlak, teplotu a predpísala vhodný liek či výživový doplnok, ktorý si mohli vyzdvihnúť u lekárničky. Lekárnička poučila deti, že niektoré lieky sú iba na predpis a spolu našli predpísaný liek. Niektorí návštevníci sa nevyhli ani operácii, a tak deti nelenili a vyskúšali si aj akútnu operáciu apendixu.

O pooperačnú starostlivosť sa postarali sestričky, ktoré naučili deti ako sa preváža imobilný pacient, ako sa mu pripravujú podľa rozpisu lieky a vyskúšali si aj intravenóznu aplikáciu liekov.

Aby zdravotná starostlivosť bola kompletná, rehabilitačné služby boli poskytnuté vo forme masáží. Deti si však vyskúšali aj tradičné povolania ako je farmár, u ktorého si vyskúšali ako sa dojí krava, hádali, ktoré semienko patrí ku ktorej rastlinke a aký plod k nim patrí.

V prenesenej Pekárni na rožku deti pomohli dozdobiť linecké koláčiky a u lesníka mali možnosť vidieť vypreparované najznámejšie lesné zvery, lesné plody a dreviny. Osobitnú pozornosť venovali rozlišovaniu jedlých a nejedlých húb.

Deti na modeli životného cyklu žaby videli ako taká žabka vlastne rastie. U automechanika si vyskúšali výmenu kolesa. A kriminálna polícia naučila deti zatýkať páchateľa, snímať otlačky prstov, zaviesť dakytloskopickú kartu a oboznámili sa s kriminalistickými technikami.

Na podujatí sa zúčastnilo približne 50 dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoj voľný čas a svoje schopnosti a danosti využili k tomu, aby rodinám s deťmi pripravili príjemné sobotňajšie popoľudnie, že čo im patrí veľká vďaka a obdiv.

Text a foto: Materské centrum Úsmev