Chtelnica: Rozlúčka s obdobím fašiangov vrcholí

V obci neďaleko Piešťan majú unikátnu tradíciu. Mládenci od nedele do utorka pred Popolcovou stredou navštívia všetky domácnosti a pýtajú sa: Ráčite byť veselí?

Chodenie „Pod šable“ vzniklo v Chtelnici v 17. storočí, v období protitureckých bojov. Zaujímavosťou je, že mládež udržiava tento zvyk živý aj dnes. Neorganizuje ho totiž obec ani folklórny súbor, mládenci sa sami učia typický tanec a odovzdávajú ho z generácie na generáciu.

Šabľovníci sa aj túto nedeľu vybrali na pochôdzku po svätej omši. Ich prvou zastávkou bola fara, nasledoval obecný úrad a potom pálenica. Hajdúch Marek Turanský všade predniesol: „Chtelnická vrchnosť vám odkazuje, že derešovať sa zakazuje. Preto poďte s nami na ulice, skočíme si pod palice. Frajerky nás rady majú, ale za štamperlík sa nahnevajú. Tak za rohom nám ulejte a za nami sa vyberte. Ráčite byť s nami veselí?“

Ak je odpoveď gazdu kladná, pred domom sa tancuje špeciálny tanec spojený s výskaním a následne mládenci aj dievčatá, ktoré ich sprevádzajú, tancujú s domácimi. Gazdinú vždy vykrúti richtár, ktorý je oblečený v odlišnej uniforme a na hrudi má perulu s dlhými stuhami.

Týmito zvykmi žije celá Chtelnica od nedele až do utorkového večera, kedy symbolicky pochovajú basu a rozlúčia sa s obdobím veselosti. Popolcovou stredou totiž začína pôstne obdobie, ktoré trvá až do Veľkej noci.

Text a foto: Martin Palkovič