Útulkáči: Ejla, Limbo, Snicker

Piešťanský útulok je domovom desiatok psíkov. Niektorí z nich čakajú na nových majiteľov už celé roky. Cieľom tohto blogu je pomôcť im. Ak chcete niektorého z týchto psíkov spoznať bližšie, navštívte piešťanský útulok. Choďte s ním na prechádzku a uvidíte, či si navzájom padnete do oka.

Ejla

ročná  fenka sa potulovala dlhší čas v meste Hlohovec, bola odchytená občiankou mesta a dovezená Mestskou políciou Hlohovec. Je veľmi milá, pokojná, viaže sa na ľudí, s ostatnými psíkmi problémy nemá, bola by spokojná na dvore rodinného domu.

Limbo

5-ročný psík bol odchytený Mestskou políciou Hlohovec v Šulekove, vyšetrením sa zistilo, že je slepý, jedno očko už muselo byť vyoperované, na druhé nevidí, dostáva kvapky na zniženie očného tlaku. Možno sa nájde dobrá duša, ktorá by darovala handicapovanému psíkovi domov, vie sa pekne orientovať, počiatočná plachosť je preč, je to milý a veľmi vďačný psík.

Snicker

asi 6-ročný smutný plachý psík bol odchytený v Hlohovci a privezený mestskou políciou. Zatiaľ sa veľmi bojí, označenie nemá žiadne, má staršie rany okolo ňufáčika. Bude potrebovať ešte trochu času, aby si zvykol, javí sa priateľský, je podozrenie, že bol bitý.

Text a foto: Útulok Piešťany