Súťaž Predškoláčik – dopraváčik vyhrala Materská škola Valová

V stredu 22. mája zorganizovala Mestská polícia Piešťany v priestoroch Materskej školy na Detvianskej ulici dopravnú súťaž Predškoláčik – dopraváčik o cenu primátora mesta Piešťany. Tento rok sa konal už 4. ročník súťaže a pozvané boli všetky materské školy v Piešťanoch. Zúčastnilo sa 5 materských škôl, z ktorých každá vybrala trojčlenné družstvá detí v predškolskom veku.

Tento rok nám počasie poriadne zamiešalo karty a z toho dôvodu niektoré MŠ žiaľ odriekli účasť. Na úvod primátor Peter Jančovič privítal deti i pani učiteľky a poprial im veľa úspechov v súťaži, rovnako i náčelník MsP v Piešťanoch, Marcel Mihalik, prial deťom veľa zdaru a vedúca referátu prevencie kriminality, Viera Dominová, vysvetlila všetkým organizačné pokyny k preteku i k jednotlivým stanoviskám podľa konkrétnych škôlok.

Potom už na stanoviskách, ktoré sme v spolupráci s MŠ na Detvianskej ulici provizórne umiestnili do interiéru, ukázali deti svoje vedomosti i rýchlosť v troch dopravných testoch pod taktovkou mestských policajtov. Keď dážď dovolil, na kolobežkách i bicykloch sa predškoláci rozbehli za úspešnou jazdou zručnosti, kde zvládli hravo semafóry, kruhový objazd a základné dopravné značenie za pomoci mestských i dopravných policajtov, tí k nám pricestovali až z Trnavy.

Hoci sme mali pripravený pre deti bohatý program, pre silný dážď sa nemohli zúčastniť ani deti, ktoré svojich kamarátov každoročne povzbudzujú, ani príslušníci z OR HaZZ z Piešťan, MsP Piešťany s ukážkami výstroje a výzbroje, či členovia Kynologického klubu Bodona, a tak sme riešili ráno krízový plán.

Predškoláci boli hodnotení dvakrát, a to ako družstvá, kde vybojovali krásne ceny pre svoje materské školy a druhýkrát ako jednotlivci. V jednotlivcoch sa doma z 1. miesta a z nového bicykla s prilbou teší Tereza Chlebčoková z MŠ na Považskej ulici, 2. miesto získal a novú nafukovaciu kolobežku s prilbou už testuje po cestách Boris Kováč z MŠ na Valovej ulici a 3. miesto patrí Michalovi Filovi z MŠ na ul. Scherera, ktorý určite skúša skoky na novej freestylovej kolobežke s prilbou. Všetci víťaži dostali i pohár a diplom.

V súťaži družstiev sa najlepšie darilo MŠ na Valovej ulici, ktorá už iste rozbaľuje novú tabuľu pre svojich predškolákov a testuje dopravnú zábavnú hru, 2. miesto patrí MŠ na Považskej ulici, ktorá získala herný koberec a dopravnú hru a 3. miesto získala MŠ na ul. Scherera, ktorá určite využije herný koberec a reflexné prvky pre deti. Každá z víťazných škôlok si môže vystaviť krásny pohár a diplom s podpisom primátora.

Všetky súťažiace deti dostali pamätné medaile za účasť a niečo sladké pod zub.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na 5. ročník súťaže v roku 2020, veríme, že počasie sa umúdri a vyjde tak, ako bolo zvykom po minulé ročníky.

Viera Dominová