Po Fašiangovom karnevale sa deti môžu tešiť na Prechádzka rozprávkovým parkom

Sobotňajšie popoludnie sa v Piešťanoch nieslo v duchu Fašiangového karnevalu. Materské centrum Úsmev spolu s Mestom Piešťany pripravili pre rodiny s deťmi zábavné podujatie, na ktoré prišlo množstvo krásnych masiek ako napríklad princezné, strašidlá, rytieri, piráti, drak, mačičky, tiger, zajac, lienka, Minnie, Mimóni, Avenger, Kremienok s Chocholúšikom a množstvo ďalších.

Všetky masky najprv museli zdolať drobné úlohy na zábavných stanoviskách. S pirátmi a morskými živočíchmi si zahrali florbal. S Nemom a Dory si precvičili si triafanie loptičiek do vedierok. Mušku si trénovali útokom delových gúľ na pirátsku loď a zhadzovaním kolkov v tvare paliem. Babkám Ježibabkám pomáhali navariť chutný lektvár pozostávajúci z vývaru z čerstvých kostí, muchotrávky zelenej, netopierích krídeľ, myších chvostíkov a iných chutných ingrediencií. Samotní rodičia sa mohli presvedčiť o kulinárskych schopnostiach svojich ratolestí, pri degustácií lektváru. U športovcov si udržiavali kondičku pri prekonávaní prekážkovej dráhy. S Pinocchio a Geppetto doladili presnú trefu. V tvorivých dielňach si deti vyrobili obrázok karnevalu.

Potom sa už zábava mohla začať naplno. Karnevalová výzdoba umocňovala množstvo zábavy, ktoré si deti užili pri hrách s balónmi a zábavným padákom. Zatancovali si s Ľadovou kráľovnou, princeznou, múdrou sovou i milou lienkou. Tancovalo sa až do samého konca a rozhodne nechýbal ani vláčik, ktorý dodržiaval všetky bezpečnostné smernice a húkal pri prechode všetkými tunelmi.

Veríme, že deti odchádzali aspoň trošku unavené, no zároveň plné dojmov z príjemne stráveného popoludnia. Už teraz sa tešíme na najbližšiu pripravovanú akciu,  ktorou je Prechádzka rozprávkovým parkom 2019.

Text a foto: Materské centrum Úsmev