Piešťanský fotoklub navštívil fotograf Alan Hyža

V sobotu 8. apríla pripravil Piešťanský fotoklub už 13. pokračovanie Fotosession, kde sa stretávajú amatérski aj profesionálni fotografi s cieľom rozšíriť svoje vedomosti a načerpať novú inšpiráciu do ďalšej tvorby.

Tento ročník bol rozdelený na dva bloky. V rannom bloku vystúpil Alan Hyža a svojim pútavým rozprávaním zaujal všetkých účastníkov. Priblížil svoju tvorbu a pohľad na fotografiu ako ju on vníma. Venuje sa konceptuálnej tvorbe. V poslednom období pracoval napríklad na projektoch Saleziáni, kde mapoval život a prostredie seleziánov  po celom svete.

Významným projektom v rámci slovenskej umeleckej oblasti bola kniha 100 ľudí a ich miest. Od zrodu myšlienky až ku knihe trvalo 6 rokov a mapuje portréty 100 ľudí z oblasti kultúry zachytených v ich prirodzenom prostredí.

Alan Hyža striktne využíva na svoju tvorbu analógovú techniku vo všetkých jej formách od kinofilmu až k veľkému formátu, kde rozmer negatívu dosahuje rozmery 20×25 cm. Sám Alan si pri svojej práci kladie vysoké nároky a kritériá, ktoré nikdy neporušuje. Čo je v dnešnej dobe rarita, ale výsledky jeho práce sú úchvatné.

Návšteva takej osobnosti fotografie akou Alan Hyža je, bola výnimočná a o to nás viac teší, že prijal pozvanie a našiel si čas v jeho nabitom programe.

Druhý blok pokračoval po obednej prestávke a bol venovaný práci s filtrami. Lektor Pali Hradský z Popradu priblížil problematiku pri používaní fotofiltrov. Prečo má aj dnes význam využívať fotofiltre, ktoré znižujú množstvo svetla prenikajúceho do fotoaparátu a ako odlíšiť kvalitné filtre od menej kvalitných.

Svoje produkty tiež predstavil slovenský výrobca filtrov Ray Master – Camera Filters, ktorý má svoje sídlo, výrobu a tiež vývoj vo Vrbovom. A dnes môžeme povedať, že svoje produkty distribuujú do celého sveta a sú minimálne tak kvalitné ako násobne drahšie svetové výrobky.

Na záver si účastníci vyskúšali prácu s filtrami v exteriéri na Lide.

Ďakujeme všetkým účastníkom, vystupujúcim a všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii.

Text: Juraj Mráž Foto: Peter Seitler, Michal Mišík, Martin Ričány.