22.05.2015 # 08:09 # 08:09

Piataci zo základnej školy Banka úspešní v Jazykovom kvete 2015

Inzercia

Krásny úspech a tretie miesto si vybojovali žiaci zo základnej školy Banka v celoslovenskej súťaži Language Flower – Jazykový kvet 2015.

Žiaci sa pripravovali na súťaž od novembra 2014. Zúčastnili sa jej s drámou William Shakespeare – Hamlet.

Usilovne pracovali, učili sa anglické texty a v krajskom kole v marci 2015 postúpili do semifinále.
Semifinále v apríli 2015 im prinieslo výhru v kategórii a posunulo ich do celoslovenského finále, kde 15. mája v kategórii Dráma – prevzatá tvorba uspeli na 3. mieste.

Pre deti to bol skvelý zážitok a z úspechu sa veľmi tešili. Obstáli v ťažkej konkurencii práve vďaka svojmu odhodlaniu a záujmu.

Ďakujem Dankovi Čárskemu, Emmke Bednárovej, Damiánovi Kusovskému, Táničke Trakalovej, Roanovi Buchmanovi, Sárke Petlákovej, Lucasovi Schmittovi, Jessice Lee Yaxley a Tadeášovi Vailingovi za úžasnú horlivosť a šikovnosť. Ďakujem rodičom za prípravu kostýmov a za trpezlivosť a ďakujem tiež pedagogickému zboru ZŠ s MŠ Banka za podporu a pomoc.

Text a foto: K. Šprláková. p. uč. ANJ Banka

X