Otvorený list trnavskému županovi, primátorovi a poslancom mesta Piešťany

Začiatkom prázdnin sme sa z medií dočítali o pláne VÚC vyradiť zo siete škôl Strednú záhradnícku školu v Piešťanoch. Študenti sa presunú do školy v Rakoviciach a piešťanská škola právne aj reálne zanikne….

Dovoľte mi pár faktov a poznámok k tomuto kroku.

Ako absolvent a tiež niekoľkoročný učiteľ odborných predmetov (do r. 2002) mám kontakt s mnohými úspešnými absolventmi, najmä záhradnými architektmi a osobnosťami v záhradníckom sektore (Ing. Slávka Lošonská – Agrozel Dolná Streda, Ing. Oliver Šiatkovský – člen predstavenstva SPPK, PVOD Madunice, Ing. Marián Varga – predseda Ovocinárskej únie Slovenska, Ing. Milan Charvát – Záhradnícke centrum Piešťany, aranžéri a floristi na Slovensku a mnohí ďalší). Všetci sa zhodujú na vysokej kvalite vzdelania v odbore v minulosti, ktoré dalo základ pre vzdelanie vysokoškolské a úspešnú podnikateľskú kariéru.

Po 27. raz pripravuje práve táto škola medzinárodnú súťaž v aranžovaní rastlín Victoria Regia, spojenú s kvetinovým korzom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jesenného programu a ukončením kúpeľnej sezóny mesta Piešťany, navštevované širokým okolím.

Za 55 rokov od založenia školy sa postupne vybudovalo odborné zázemie, bez ktorého záhradníci nemôžu získať vedomosti a prax: zbierkové skleníky a tropický skleník, zbierky rastlín na políčkach a v okolitom parku, meristemove laboratórium, podkrovné ateliéry pre návrhovú tvorbu, pomologický sad a vinohrad s ovocnými odrodami, dendrologická zbierka drevín v okolí školy (pre porovnanie – dnešná cena podobného skleníka sa pohybuje medzi 100- a 200-tisícmi eur).

Botanická záhrada s 2000 druhmi a odrodami okrasných rastlín, zahrnutá do systému botanických záhrad Slovenska. Viackrát sa mesto pokúšalo prevziať botanickú záhradu do svojej správy a obohatiť atraktivity pre návštevníkov Piešťan – nepodarilo sa, hoci škola s ubúdajúcimi žiakmi nemohla túto starostlivosť a rozvoj zabezpečiť. Podobné zbierky sa budujú niekoľko desiatok rokov oproti vybaveniu napr. elektrotechnickej školy pre IT študentov, ktoré sa dokáže materiálne zabezpečiť za niekoľko dní až týždňov. Pri všetkej úcte k týmto odborníkom, nasťahovanie 400 študentov Strednej elektrotechnickej školy pred 2 rokmi nepomohlo zvýšiť kvalitu ani zachovanie tohto areálu.
Podnikatelia v záhradníckom sektore márne hľadajú stredoškolsky vzdelaných odborníkov a majstrov pre zakladanie záhrad, závlahové systémy, gardencentrá, mestské záhradnícke organizácie a podobne. Niet ich!

Predpokladám, že je zaujímavejšie ísť skladať autá za 1500 eur ako byť celý deň vonku a fyzicky pracovať za cca 600 eur hrubej tabuľkovej mzdy, ako ponúkajú napr. Služby mesta Piešťany. V dobe, keď sa mestá a krajina chystajú kvôli klimatickej zmene vysadiť doslova milióny stromov, zakladať strešné a dažďové záhrady pre ochladenie krajiny, obnoviť jej zelenú infraštruktúru a naštartovať tzv. zelenú ekonomiku vrátane potravinovej sebestačnosti, budú práve títo ľudia nekonečne chýbať. Nie je možné tieto ciele zabezpečiť iba snahou tretieho sektora, aktivistov alebo nadšencov pre životné prostredie.

Nepoznám vzťah rakovickej a piešťanskej záhradníckej školy, neverím ku mne prichádzajúcim správam o „vyšších záujmoch“, nerozumiem prečo 15 rokov prázdny areál vodohospodárskeho učilišťa 500 m ďalej ostáva dezolátny a záhradnícky areál bude zrušený.

Ale som presvedčená, že takémuto kroku mala predchádzať seriózna diskusia s oboma školami a školskými radami, odborníkmi a verejnosťou, hľadanie podpory a spolupráce s mestom, získanie nových atraktívnych programov, novej formy propagácie, nastúpenie cesty kombinovaného duálneho vzdelávania (podpora z EÚ), prípadne nové zloženie manažmentu. Vyzývam súčasne primátora mesta, aby zaujal k veci jasný názor a rovnako poslancov mesta Piešťany k hľadaniu takého riešenia, ktoré jedným ťahom nezahodí 55 rokov budovanú spoločenskú hodnotu areálu nutnú pre zabezpečenie povolania, ktoré táto krajina potrebuje ako soľ!

Eva Wernerová