Mestská akupunktúra: Urobme Námestie 1. mája konečne námestím

Kto vie, že v Piešťanoch sa nachádza Námestie 1. mája? Tento priestor v skutočnosti námestie ani nepripomína, vyše polovicu celkovej plochy zaberajú cesty. Námestie 1. mája  je nepríjemným miestom pre vodičov, ale aj chodcov a cyklistov kvôli úzkym peším komunikáciám, chýbajúcim prechodom a neprehľadnej situácii. Napriek tomu sa na námestí konajú príležitostné kultúrne podujatia a nachádza sa tu niekoľko prevádzok, ktoré sem prinášajú život. Námestie má potenciál stať sa významným lokálnym centrom, stačila by aj malá zmena a priestor by sa mohol stať príjemnejším.

V územnom genereli dopravy z roku 2010 dopravní inžinieri konštatovali, že ideálnym riešením pre námestie by bol kruhový objazd. Mesto si v minulosti dalo vypracovať dopravnú štúdiu námestia s kruhovým objazdom, avšak pri dodržaní základných polomerov otáčania by kruhový objazd zabral väčšinu námestia ako aj existujúcu zeleň. Námestie by tým navždy stratilo svoju hodnotu a pobytovým by sme ho už nenazvali.

V návrhu zachovávame charakter námestia a existujúcu vzrastlú zeleň. Uvažujeme s vysunutými nárožiami, ktoré zlepšujú prehľadnosť križovatky a zároveň chránia chodca. V severnej časti námestia vznikla jednosmerná premávka s cieľom zabrániť autám nebezpečnému vchádzaniu krížom cez cestu. Vytvoril sa tak priestor pre šikmé parkovanie s dostatočnou kapacitou na presunutie parkovacích miest z južnej časti a uvoľnenie priestoru pre námestie.

Prevádzky, ktoré v území fungujú, majú potenciál v exteriéri združovať väčší počet ľudí. Rozšírenie chodníka a výsadba novej zelene, či už stromov alebo oddeľujúcich zelených pásov, spolu s prevádzkami vytvára ideálne podmienky na predmestský život. Samotný návrh obmedzuje niektorým rezidentom prístup autom, avšak v prípade potreby (napr. sťahovania) sa vozidlo k domu dostať vie. Atraktívne námestíčko by zvýšilo kvalitu života obyvateľom zo širokého okolia.


Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan prinášame každý týždeň.

Pozývame vás na prezentáciu projektu spojenú s diskusiou Mestská akupunktúra: Malé zásahy s veľkým efektom, ktorá sa koná 10.12.2019 o 18:00 v KC Arta. Udalosť nájdete aj na Facebooku.

Mestskú akupunktúru pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.